Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Φωτογραφικό αρχείο μιας vintage Ελλάδας

Αρκετά μπροστά το γαλλικό υπουργείο πολιτισμού, μπροστά σε σχέση με ανάλογα υπουργεία άλλων χωρών, βάση δεδομένων με φωτογραφικό αρχείο από διάφορες περιοχές, μεταξύ αυτών η Ελλάδα. Πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα και το vintage χαρακτήρα των φωτογραφιών, φανερώνονται στοιχεία που πια δεν υπάρχουν ή έχουν διαφοροποιηθεί, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αρχαιολογική μελέτη και τις προτάσεις ανασύστασης τοπίου και μνημείων.

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memsmn_fr
Περισσότερα στοιχεία: http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memsmn_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P