Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

Πρόγραμμα ΜυΑ, καταγραφή μνημείων υπό απειλή

 Μέσω της διαδραστική σελίδας του προγράμματος Μνημεία υπό Απειλή (ΜυΑ) μπορεί να αναφερθούν μνημεία υπό απειλή, ώστε να τηρείται μία βάση δεδομένων που να συνεισφέρει στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη γνωστοποίηση της σε ερευνητές, τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική διοίκηση, εθελοντικές οργανώσεις, και γενικά δυνητικούς stakeholders και την επικουρία στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων. Το πρόγραμμα οργανώθηκε υπό την επιστημονική αιγίδα της Μ.Κ.Ο. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων "Α. Γ. Λεβέντης" και "Σταύρος Νιάρχος".Περισσότεραhttp://www.mua.gr/site/index