Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Διεθνές συνέδριο 'Θεσσαλονίκη: μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012' που ξεκινάει αύριο στο Συνεδριακό και Επιστημονικό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

"Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, στην κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Θεσσαλονίκη: μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 18 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2012 στο Συνεδριακό και Επιστημονικό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα ‘Αιμίλιος Ριάδης’). Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης των σύγχρονων ιστοριογραφικών ρευμάτων αλλά και όλων των συναφών κοινωνικών επιστημών, όπως της ιστορίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της οικονομίας, του δικαίου, των διεθνών σχέσεων και των τεχνών.

Είσοδος ελεύθερη. Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Γλώσσες εργασίας: ελληνικά & αγγλικά. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.thessaloniki2012.gr

ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη γραμματεία του συνεδρίου:

Δίκτυο Ναυαρίνο
Απελλού 3
Τ: 2310 260322, Ε: info@navarinonetwork.org‘Θεσσαλονίκη:!μια!πόλη!σε!μετάβαση,!191292012’

Πέμπτη,!18!Οκτωβρίου!2012
Εναρκτήρια)συνεδρία
Δημήτρης!Καιρίδης
Γιάννης!Μπουτάρης
19.00919.30
Βασίλης!Κ.!Γούναρης
Χαιρετισμοί
19.30920.00 Κωνσταντίνος!Σβολόπουλος Η!Θεσσαλονίκη,!πόλη!ελληνική
20.0092100 Mark!Mazower Towards!a!history!of!Thessaloniki’s!future
Παρασκευή,!19!Οκτωβρίου!2012
Αναζητώντας)ταυτότητα
09.15914.15 Συντονίστρια:!Άρτεμις!Ξανθοπούλου9Κυριακού
09.15909.35 Σπύρος!Πλουμίδης Η!θέση!της!Θεσσαλονίκης!στην!ελληνική!εθνική!
αυτοσυνειδησία:!από!το!1830!έως!την!είσοδο!του
ελληνικού!στρατού!στην!πόλη!(1912)!(και!επέκεινα)
09.35910.05 Philip!Mansel Was!Thessaloniki!a!Levantine!city?
10.05910.30 Γιώργος!Αγγελόπουλος Multiculturalism!‘Salonican’:!representations!in!
transition
10.30910.50 Ολίβια!Παλληκάρη Το!ερασιτεχνικό!και!επαγγελματικό!θέατρο!στην!
τουρκοκρατούμενη!Θεσσαλονίκη!ως!αντανάκλαση!
της!πολυπολιτισμικής!ταυτότητάς!της!και!των!
διαφορετικών!αντιλήψεων!για!την!προοπτική!της
10.50911.10 Διάλειμμα!
11.10911.30 Σωτήρης!Δημητριάδης Urban!transformation!and!the!Revolution:!Salonica!
and!the!Young!Turks,!1908!–!1912
11.30912.00 Edhem!Eldem A!new!look!at!an!ancient!city:!Thessaloniki!in!
Ottoman!archeology12.00912.30 Nora!Lafi The!municipality!of!Salonica!in!the!context!of!the!
promotion!of!an!Ottoman!urban!modernity:!
revisiting!the!transition!from!empire!to!nation9state
12.30913.00 Διάλειμμα
13.00913.50 Πασχάλης!Κιτρομηλίδης Η!Θεσσαλονίκη!και!οι!πόλεις!του!Διαφωτισμού
13.50914.30 Devin!Naar The!boundaries!of!Hellenism:!language!and!loyalty!
among!Salonican!Jews!after!1912
14.30917.00 Διάλειμμα
17.00919.15 Συντονίστρια:!Ελένη!Μπαστέα
17.00917.20 Βλάσης!Βλασίδης Οι!βουλγαρικές!εφημερίδες!της!Θεσσαλονίκης
17.20917.50 Yura!Konstantinova Η!Θεσσαλονίκη!με!τη!ματιά!των!Βουλγάρων
17.50918.10 Βάιος!Καλογρηάς Η!Θεσσαλονίκη!κατά!την!απελευθέρωση!(19129
1913):!αναλύσεις!και!εκτιμήσεις!του!Γερμανικού!
Γενικού!Προξενείου
18.10918.30 Νικολία!Ιωαννίδου Θεσσαλονίκη:!η!πόλη!το!1914,!μέσα!από!τη!διήγηση!
του!Ιταλού!Alaricco!Buoaiuti!(Milano!1916)
18.30918.50 Κωνσταντίνος!
Κατερινόπουλος
Η!προσφυγική!εγκατάσταση!στην!πόλη!1922924:!
τομή!στη!διαδικασία!του!εθνολογικού,!κοινωνικού!
και!οικονομικού!μετασχηματισμού!της!
Θεσσαλονίκης!μετά!την!απελευθέρωση!του!1912
18.50919.15 Διάλειμμα
19.15921.00 Συζήτηση!στρογγυλής!τράπεζας:!‘Το!διακύβευμα!της!ταυτότητας!της!πόλης!και!η!
ιστοριογραφία!της’
Δημήτρης!Λυβάνιος!(συντονιστής),!Βασίλης!Κ.!Γούναρης,!Ιωάννης!Χασιώτης,
Philip!Mansel,!Mark!Mazower
Σάββατο,!20!Οκτωβρίου!2012
Μια)πόλη)σε)μετάβαση
09.30914.20 Συντονιστής:!Δημήτρης!Καιρίδης
09.30909.50 Μαρία!Καβάλα Η!κοινωνική!και!οικονομική!υπόσταση!της!εβραϊκής!
κοινότητας!της!Θεσσαλονίκης!λίγο!πριν!από!τον!
εκτοπισμό!(1943)!και!οι!εκδοχές!του!τοπικού!
αντισημιτισμού!της!εποχής
09.50910.10 Ελπίδα!Βόγλη Ανάμεσα!στην!παλιά!και!τη!νέα!Ελλάδα!των!
Βαλκανικών!Πολέμων:!η!σταδιακή!ενσωμάτωση!της!
Θεσσαλονίκης!στο!ελληνικό!κράτος!(191291930)10.10910.30 Βασίλης!Κολώνας Όψεις!της!Θεσσαλονίκης!πριν!και!μετά!το!1912:!η!
αρχιτεκτονική!μιας!πόλης!σε!μετάβαση
10.30911.00 Διάλειμμα
11.00911.20 Λάμπρος!Πεχλιβάνος Η!Θεσσαλονίκη!δεν!ήρθε!μόνο!με!προικιά:!ανάληψη!
οθωμανικού!χρέους
11.20911.50 Eyal!Ginio Integrating!through!the!past:!writing!history!in!
Ladino!in!Salonica!during!the!interwar!period
11.50912.10 Κωνσταντίνος!Τσιτσελίκης Οι!μουσουλμάνοι!της!Θεσσαλονίκης!(191292012):!
μια διακεκομμένη!και!άβολη!παρουσία
12.10912.30 Διάλειμμα
12.30913.20 Charles!King The!making!and!remaking!of!cities!in!comparative!
perspective
13.20913.40 Ευάγγελος!Χεκίμογλου Destruction!and!reconstruction!of!the!class!structure!
in!Thessaloniki,!191291940
13.40914.00 Τάσος!Αναστασιάδης Thessaloniki!191291932!and!…!beyond:!a!city!in!
‘transition’!and!the!(re)foundation!of!the!Greek!state
14.00914.20 Δημήτρης!Κατσορίδας Φεντερασιόν!και!Μάης!του!’36:!δυο!βασικοί!
ιστορικοί!σταθμοί!της!πόλης!της!Θεσσαλονίκης!ως!
παράδειγμα!για!ένα!νέο!εργατικό9συνδικαλιστικό!
κίνημα!σήμερα
14.20918.00 Διάλειμμα
18.00919.00 Συντονιστής:!Κωνσταντίνος!Σβολόπουλος
18.00918.20 Ελένη!Καλλιμοπούλου
Κωστής!Κορνέτης
Παναγιώτης!Κ.!Πούλος
Σπύρος!Τσιπίδης
From!the!call!to!prayer!to!the!silences!of!the!
museum:!Salonica’s!soundscapes!in!transition
18.20918.40 Σοφία!Δημουλά
Ιωάννης!Δούκας
Περί!της!επιχειρηματικής!δραστηριότητας!
εθνοτήτων!στην!οδό!Βενιζέλου!Θεσσαλονίκης:!
μελέτη!των!χρονικών!μεταβολών!της!(190891938)!
με!τη!χρήση!γεωπληροφοριακού!συστήματος
18.40919.00 Δέσποινα!Ζαβράκα Αναζητώντας!τη!νέα!ταυτότητα!των!νεκροταφείων!
της!Θεσσαλονίκης:!ένα!πολυπολιτισμικό!δίκτυο!
αστικών!μεταβατικών!τόπων
19.00919.15 Διάλειμμα19.15921.00 Συζήτηση!στρογγυλής!τράπεζας:!‘Από!τον!αυτοκρατορικό!χώρο!στον!εθνικό!χώρο:!
Η!Θεσσαλονίκη!σε!συγκριτική!προοπτική’
Γιάννης!Στεφανίδης!(συντονιστής),!Πασχάλης!Κιτρομηλίδης,!Νίκος!Μουτσόπουλος,!
Ευάγγελος!Χεκίμογλου,!Eyal!Ginio,!Charles!King
Κυριακή,!21!Οκτωβρίου!2012
Χαρτογραφώντας)το)μέλλον)της)Θεσσαλονίκης
09.30913.45 Συντονιστής:!Ευάγγελος!Χεκίμογλου
09.30910.00 Αλέξανδρος!Δάγκας
Özgür!Türesay
Συνέχειες!και!τομές!στη!θεσμική!μετάβαση!της!
Θεσσαλονίκης!από!το!οθωμανικό!στο!ελληνικό!
καθεστώς.!Η!περίπτωση!της!επιτήρησης!και!
πληροφορίας.
10.00910.25 Αρετή!Τούντα–Φεργάδη Η!Θεσσαλονίκη,!κέντρο!σημαντικών!διπλωματικών!
διεργασιών!κατά!τη!δεκαετία!του!’30
10.25910.50 Διάλειμμα
10.50911.10 Φωτεινή!Τολούδη Η!Θεσσαλονίκη!και!η!μακεδονική!ενδοχώρα!στα!
μεταπολεμικά!βουγαρικά!σχολικά!εγχειρίδια!της!
Ιστορίας
11.10911.35 Γιώργος!Αναστασιάδης Ανιχνεύοντας!τη!Θεσσαλονίκη!της!κατοχής!(19419
1944)!στα!κείμενα!του!Χαρ.!Θεοδωρίδη!και!του!Γ.!
Ιωάννου
11.35912.00 Διάλειμμα!
12.00!912.50 Ελένη!Μπαστέα
Βίλμα!Χαστάογλου9
Μαρτινίδη
Μοντερνισμός!και!δυσαρέσκεια!στη!μεταπολεμική!
Θεσσαλονίκη:!πολεοδομικές!αλλαγές!και!
λογοτεχνικές!αφηγήσεις
12.50913.20 Βίλμα!Χαστάογλου9
Μαρτινίδη
Η!Γαλλική!παρουσία!στην!κατασκευή!του!λιμανιού!
της!Θεσσαλονίκης,!187291912.!Εργοληπτικές!
εταιρείες,!και!πολεοδομικές!και!αρχιτεκτονικές!
καινοτομίες.
13.20913.45 Αλέξανδρος!Αντωνίου Σχολικά!και!εκπαιδευτικά!κτίρια!της!Θεσσαλονίκης!
από!την!απελευθέρωση!της!πόλης!μέχρι!το!1940:!η!
συμβολή!των!αρχιτεκτόνων!και!της!κοινωνίας!της!
πόλης!στη!διαμόρφωση!του!‘νέου’!δημόσιου!χώρου!
της
13.45917.00 Διάλειμμα
17.00918.50 Συντονιστής:!Βασίλης!Κολώνας
17.00917.15 Κυριακή!Ουδατζή Σύγχρονος!αστικός!ιστός!με!ασύμβατες!
αρχιτεκτονικές!ταυτότητες17.15917.40 Χάρις!Χριστοδούλου Μετασχηματισμοί!της!περιφέρειας!της!
Θεσσαλονίκης:!αστικοποίηση,!συγκρότηση!της!
κατοίκησης!και!του!τοπίου!κατά!τη!μεταπολεμική!
περίοδο
17.40918.10 Αθηνά!Γιαννακού Land!policy!programs!in!Thessaloniki!from!the!mid9
war!period!unti!the!1960s:!transitions!toward!a!
contemporary!metropolitan!area
18.10918.30 Κορνηλία!Τρακοσοπούλου9
Τζήμου
Η!μέριμνα!για!τα!μνημεία!στη!νεότερη!Θεσσαλονίκη:!
αντιλήψεις!και!πρακτικές!(19ος920ος!αι.)
18.30918.50 Ιφιγένεια!Κόκκαλη ‘Θεσσαλονίκη,!Salonika,!Selanik,!Solun,!Salonicco…’
a!century!later:!Thessaloniki’s!new!multiethnic!face
18.50919.15 Διάλειμμα
19.15921.15 Συζήτηση!στρογγυλής!τράπεζας:!‘Ατενίζοντας!το!μέλλον:!η!γεωστρατηγική!θέση!
της!πόλης!και!οι!αναπτυξιακές!προοπτικές!της’
Δημήτρης!Καιρίδης!(συντονιστής),!Σταύρος!Ανδρεάδης,!Νίκος!Ευθυμιάδης,!Λόης!
Λαμπριανίδης,!Γιάννης!Μπουτάρης,!Γιάννης!Μυλόπουλος,!Γιώργος!Τούλας
21.15921.30 Συμπεράσματα!συνεδρίου:!Βασίλης!Κ. Γούναρης,!Δημήτρης!Καιρίδης
!Κεντρική!ομιλία!Λίστα)συμμετεχόντων
Γιώργος!Αγγελόπουλος,!Επίκουρος!Καθηγητής,!Τμήμα!Βαλκανικών,!Σλαβικών!και!Ανατολικών!Σπουδών,!
Πανεπιστήμιο!Μακεδονίας
Γιώργος!Αναστασιάδης,!Καθηγητής,!Τμήμα!Νομικής,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Τάσος!Αναστασιάδης,!Επίκουρος!Καθηγητής,!Έδρα!Νεοελληνικών!Σπουδών!"Φρίξος!Παπαχρηστίδης",!
Τμήμα!Ιστορίας!και!Κλασικών!Σπουδών,!Πανεπιστήμιο!McGill
Σταύρος!Ανδρεάδης,!Πρόεδρος!της!Πολιτιστικής!Εταιρείας!Επιχειρηματιών!Βορείου!Ελλάδος,!Πρόεδρος!του!
Διοικητικού!Συμβουλίου!ΣΑΝΗ!Α.Ε.
Αλέξανδρος!Αντωνίου,!Δρ.,!Αρχιτέκτων!Μηχανικός,!Τμήμα!Αρχιτεκτόνων,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!
Θεσσαλονίκης
Βλάσης!Βλασίδης,!Επίκουρος!Καθηγητής,!Τμήμα!Βαλκανικών!Σπουδών,!Πανεπιστήμιο!Δυτικής!Μακεδονίας
Ελπίδα!Βόγλη,!Λέκτορας,!Τμήμα!Ιστορίας9Εθνολογίας,!Δημοκρίτειο!Πανεπιστήμιο!Θράκης
Αθηνά!Γιαννακού,!Αναπληρώτρια!Καθηγήτρια,!Τμήμα!Μηχανικών!Χωροταξίας!και!Ανάπτυξης,!Αριστοτέλειο!
Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Βασίλης!Κ.!Γούναρης,!Καθηγητής,!Τμήμα!Ιστορίας9Αρχαιολογίας,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Αλέξανδρος!Δάγκας,!Αναπληρωτής!Καθηγητής,!Παιδαγωγική!Σχολή,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!
Θεσσαλονίκης
Σωτήρης!Δημητριάδης,!Υπ.!Διδάκτωρ,!Τμήμα!Ιστορίας,!School!of!Oriental!and!African!Studies,!University!of!
London
Σοφία!Δημουλά,!Πολιτικός!Μηχανικός,!Υπ.!Διδάκτωρ,!Τμήμα!Πολιτικών!Μηχανικών,!Αριστοτέλειο!
Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Ιωάννης!Δούκας,!Αναπληρωτής!Καθηγητής,!Τμήμα!Πoλιτικών!Μηχανικών,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!
Θεσσαλονίκης
Νίκος!Ευθυμιάδης,!Πρόεδρος!του!Ομίλου!Εταιρειών!REDESTOS,!Επίτιμος!Πρόεδρος!του!Συνδέσμου!
Βιομηχανιών!Βορείου!Ελλάδος
Δέσποινα!Ζαβράκα,!Αρχιτέκτων!Mηχανικός,!Αρχιτέκτων!τοπίου,!Υπ.!Διδάκτωρ,!Τμήμα!Αρχιτεκτόνων,!
Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Νικολία!Ιωαννίδου,!Αρχιτέκτων!Μηχανικός,!Δρ.!Πανεπιστημίου!Βενετίας
Μαρία!Καβάλα,!Μεταδιδακτορική!ερευνήτρια,!Τμήμα!Πολιτικής!Επιστήμης,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!
Θεσσαλονίκης
Δημήτρης!Καιρίδης,!Αναπληρωτής!Καθηγητής,!Τμήμα!Διεθνών!και!Ευρωπαϊκών!Σπουδών,!Πάντειο!
Πανεπιστήμιο,!Διευθυντής!Δικτύου!Ναυαρίνο
Ελένη!Καλλιμοπούλου,!Λέκτορας,!Τμήμα!Μουσικής!Επιστήμης!και!Τέχνης,!Πανεπιστήμιο!Μακεδονίας
Βάιος!Καλογρηάς,!μέλος!ΣΕΠ,!Ανοικτό!Πανεπιστήμιο!Κύπρου,!Mεταδιδακτορικός!ερευνητής,!Τμήμα!
Βαλκανικών,!Σλαβικών!και!Ανατολικών!Σπουδών,!Πανεπιστήμιο!Μακεδονίας
Κωνσταντίνος!Κατερινόπουλος,!Δικηγόρος,!ΟικονομολόγοςΔημήτρης!Κατσορίδας,!Επιστημονικός!Συνεργάτης,!Ινστιτούτο!Εργασίας!ΓΣΕΕ9ΑΔΕΔΥ
Πασχάλης!Κιτρομηλίδης,!Καθηγητής,!Τμήμα!Πολιτικής!Επιστήμης!και!Δημόσιας!Διοίκησης,!Πανεπιστήμιο!
Αθηνών
Ιφιγένεια!Κόκκαλη,!Γαλλικό!Ινστιτούτο!Πολεοδομίας,!Université!Paris9Est,!Ινστιτούτο!Δημογραφικών!
Σπουδών,!Université!Bordeaux!IV,!Πανεπιστήμιο!Θεσσαλίας
Βασίλης!Κολώνας,!Καθηγητής,!Τμήμα!Αρχιτεκτόνων!Μηχανικών,!Πανεπιστήμιο!Θεσσαλίας
Κωστής!Κορνέτης,!Επίκουρος!Καθηγητής,!Center!for!European!and!Mediterranean!Studies,!New!York!
University
Λόης!Λαμπριανίδης,!Καθηγητής,!Τμήμα!Οικονομικών!Επιστημών,!Πανεπιστήμιο!Μακεδονίας
Δημήτρης!Λυβάνιος,!Επίκουρος!Καθηγητής,!Τμήμα!Δημοσιογραφίας!και!ΜΜΕ,!Αριστοτέλειο!Παπεπιστήμιο!
Θεσσαλονίκης
Νίκος!Μουτσόπουλος,!Ομότιμος!Καθηγητής,!Τμήμα!Αρχιτεκτόνων,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!
Θεσσαλονίκης
Ελένη!Μπαστέα,!Καθηγήτρια,!Τμήμα!Αρχιτεκτονικής!και!Χωροταξίας,!Αναπληρώτρια!Διευθύντρια,!
Ινστιτούτο!Διεθνών!Σπουδών,!University!of!New!Mexico
Γιάννης!Μπουτάρης,!Δήμαρχος!Θεσσαλονίκης
Γιάννης!Μυλόπουλος,!Πρύτανης,!Καθηγητής,!Τμήμα!Μηχανικών!Χωροταξίας!και!Ανάπτυξης,!Αριστοτέλειο!
Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Άρτεμις!Ξανθοπούλου9Κυριακού,!Ομότιμη!Καθηγήτρια,!Τμήμα!Ιστορίας9Αρχαιολογίας,!Αριστοτέλειο!
Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Κυριακή!Ουδατζή,!Δρ.,!Αρχιτέκτων!Μηχανικός
Ολίβια!Παλληκάρη,!Υπ.!Διδάκτωρ,!Τμήμα!Θεατρικών!Σπουδών,!Πανεπιστήμιο!Αθηνών
Λάμπρος!Πεχλιβάνος,!Επίκουρος!Καθηγητής,!Τμήμα!Διεθνών!και!Ευρωπαϊκών!Οικονομικών!Σπουδών,!
Οικονομικό!Πανεπιστήμιο!Αθηνών
Σπύρος!Πλουμίδης,!Λέκτορας,!Τμήμα!Ιστορίας9Αρχαιολογίας,!Πανεπιστήμιο!Αθηνών
Παναγιώτης!Κ.!Πούλος,!Λέκτορας,!Τμήμα!Τουρκικών!και!Σύγχρονων!Ασιατικών!Σπουδών,!Φιλοσοφική!
Σχολή,!Πανεπιστήμιο!Αθηνών
Κωνσταντίνος!Σβολόπουλος,!Ομότιμος!Καθηγητής,!Πανεπιστήμιο!Αθηνών,!Μέλος!της!Ακαδημίας!Αθηνών
Γιάννης!Στεφανίδης,!Καθηγητής,!Τμήμα!Νομικής,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Φωτεινή!Τολούδη,!Δρ.!Ιστορίας,!Τμήμα!Ιστορίας9Αρχαιολογίας,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Γιώργος!Τούλας,!Δημοσιογράφος,!Διευθυντής!του!Περιοδικού!Parallaxi
Αρετή!Τούντα–Φεργάδη,!Καθηγήτρια,!Τμήμα!Διεθνών!και!Ευρωπαϊκών!Σπουδών,!Πάντειο!Πανεπιστήμιο
Κορνηλία!Τρακοσοπούλου9Τζήμου,!Δρ.,!Αρχιτέκτων!Μηχανικός,!Επίτιμη!Προϊσταμένη!της!Εφορείας!
Νεότερων!Μνημείων!Κεντρικής!Μακεδονίας
Σπύρος!Τσιπίδης,!Ανεξάρτητος!ερευνητήςΚωνσταντίνος!Τσιτσελίκης,!Αναπληρωτής!Καθηγητής,!Τμήμα!Βαλκανικών,!Σλαβικών!και!Ανατολικών!
Σπουδών,!Πανεπιστήμιο!Μακεδονίας
Ιωάννης!Χασιώτης,!Ομότιμος!Καθηγητής,!Τμήμα!Ιστορίας9Αρχαιολογίας,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!
Θεσσαλονίκης
Βίλμα!Χαστάογλου9Μαρτινίδη,!Καθηγήτρια,!Τμήμα!Αρχιτεκτόνων,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!
Θεσσαλονίκης
Ευάγγελος!Χεκίμογλου,!Δρ.,!Οικονομολόγος,!Έφορος!Εβραϊκού!Μουσείου!Θεσσαλονίκης
Χάρις!Χριστοδούλου,!Λέκτορας,!Τμήμα!Αρχιτεκτόνων,!Αριστοτέλειο!Πανεπιστήμιο!Θεσσαλονίκης
Edhem!Eldem,!Καθηγητής,!Τμήμα!Ιστορίας,!Bogazici!University
Eyal!Ginio,!Λέκτορας,!Τμήμα!Ισλαμικών!και!Μεσοανατολικών!Σπουδών,!Hebrew!University!of!Jerusalem
Charles!King,!Καθηγητής,!Τμήμα!Διακυβέρνησης,!Georgetown!University
Yura!Konstantinova,!Ακαδημία!Επιστημών!της!Βουλγαρίας
Nora!Lafi,!Dr.!(hab.),!Zentrum!Moderner!Orient
Philip!Mansel,!Ανώτερος!ερευνητής,!Ινστιτούτο!Ιστορικής!Έρευνας,!University!of!London
Mark!Mazower,!Καθηγητής,!Πρόεδρος!Τμήματος!Ιστορίας,!Columbia!University
Devin!Naar,!Επίκουρος!Καθηγητής,!Τμήμα!Ιστορίας,!University!of!Washington
Özgür!Türesay,!Δρ.,!Ερευνητής,!Τμήμα!Πολιτικής!Επιστήμης,!Galatasaray!University
Για!περισσότερες!πληροφορίες!επικοινωνήστε!με!το!Navarino!Network.
Τ:23109260322!F:!23109260332
E:!info@navarinonetwork.org,!www.navarinonetwork.org
Το)Navarino)Network)(ΝΝ)9Δίκτυο!Ναυαρίνο!ιδρύθηκε!τον!Οκτώβριο!του!2009!και!είναι!μέλος!της!
Πολιτιστικής!Εταιρείας!Επιχειρηματιών!Βορείου!Ελλάδος.!Το!ΝΝ!είναι!μία!ανεξάρτητη,!επιστημονική,!μη!
κερδοσκοπική!πρωτοβουλία,!με!έδρα!την!Πλατεία!Ναυαρίνου!και!στόχο!την!προώθηση!της!καινοτομίας!και!
της!εξωστρέφειας!στη!δημόσια!ζωή!της!Θεσσαλονίκης!και!της!περιοχής!της.