Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ, "ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ"


11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.10.2011
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΚΡΗτΗ Στο 1821
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανόλης Καρέλλης – Αντώνης Χουρδάκης
17.3 -17.4 Γιάννης Σπυρόπουλος
Η λειτουργία του γενιτσαρικού φρουρίου της Σπιναλόγκας
από την κατάκτησή της (171 ) μέχρι τις αρχές του 19ου αι-
ώνα, με βάση οθωμανικές πηγές από την Κρήτη και την
Κωνσταντινούπολη
17.4 -1 . Μανόλης Βουρλιώτης
Μνήμη και λήθη του κρητικού 1 21
1 . -1 .1 Κωνσταντίνος Φουρναράκης
Η περιμάχητη Πολιτεία της Γραμβούσας
1 .1 -1 .3 Γιάννης Ευθυβούλου Τσουδερός
Προβλήματα στη Βιβλιογραφία του 19ου και 2 ού αιώνα
για τη Μάχη στο Φραγκοκάστελλο και κατά την αναχώ-
ρηση του στρατού του Μουσταφά Πασά της Κρήτης τον
Μάη του 1 2 από εκεί και αποκατάσταση της αλήθειας και
για τη Μάχη και για την αναχώρησή του
1 .3 -1 .4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1 .4 -19.1 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.1 -19.3 Γιάννης Κόκκωνας
Η μαρτυρία του Πέτρου Σκυλίτζη Ομηρίδη για τα γεγονότα
του 1 22 στην Κρήτη. Ανέκδοτα κείμενα από το Αρχείο Φι-
λήμονα
19.3 -19.4 Μανώλης Δρακάκης, Γιώργος Τζωράκης
Βιβλίο Εξερχομένων 1 32-1 39: Μια άγνωστη (;) πηγή για
την Αιγυπτιοκρατία στην Κρήτη
19.4 -2 .1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
9
ΣΑββΑτο 22.10.2011
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΗτΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣτΑΣΗ τοΥ 1866
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αντώνης Σανουδάκης – Μανόλης Βουρλιώτης
.4 -9. Γιώργος Παναγιωτάκης
Ο μεγάλος ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώ-
νιος Παπαδάκης και ο αδερφός του Φερίκ Ισμαήλ Σελίμ Πα-
σάς. Μύθος ή πραγματικότητα;
9. -9.1 Δημοσθένης Καραγιάννης
Ο Ιωάννης Μητσοτάκης και η επανάσταση του 1 66-69,
μέσα από τα έγγραφα του προσωπικού του αρχείου.
9.1 -9.3 Ζαχαρένια Σημανδηράκη
Έγγραφα Ελληνικού Προξενείου Χανίων στο Ιστορικό Αρ-
χείο Κρήτης
9.3 -9.4 Γιάννης Γρυντάκης
Οι τελευταίοι εθελοντές της Μεγάλης Κρητικής Επανά-
στασης
9.4 -1 . Γιάννης Χρηστάκης
Χώρος και ημερομηνία διεξαγωγής της μάχης της «Τυλί-
σου» κατά την Επανάσταση του 1 66-69;
1 . -1 .1 Αγησίλαος Καλουτσάκης
Ημερολόγιον του παρά τη εν Χανίοις Γεν. των Κρητών Συ-
νελεύσει βουλευτού του τμήματος Λασηθίου Μιχ. Κ. Σφα-
κιανάκη κατά το έτος 1 96
1 .1 -1 .4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
1 .4 -11.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.1 -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ο ΕΛΕΥΘΕΡΙοΣ βΕΝΙΖΕΛοΣ τΗΣ ΚΡΗτΗΣ ΚΑΙ τΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Απόστολος Παπαϊωάννου – Ζαχαρένια Σημαντηράκη
11.3 -11.4 Άννα Λοϊζίδου, P. Duteil
Les Français et le commerce de l´huile de Candie, d´après
deux mémoires de 1736
11.4 -12. Μάνος Περάκης
Φορολογική Πολιτική στην Κρήτη 1 3 -1913
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
1
12. -12.1 Μανώλης Δρακάκης
Η πορεία προς την αστικοποίηση και τον εκβιομηχανισμό
της Κρήτης: Α. Έμποροι και εμπορικές εταιρίες του Με-
γάλου Κάστρου στην ύστερη Τουρκοκρατία (1 -19 )
12.1 -12.3 Ισμήνη Κριάρη
H ειδησεογραφία των ευρωπαϊκών εβδομαδιαίων ή μηνι-
αίων περιοδικών ποικίλης ύλης της Γαλλίας, της Αγγλίας,
της Αυστρίας και της Γερμανίας σχετικά με τις εξελίξεις στην
Κρήτη κατά την τελευταία τριακονταετία του 19ου αιώνος
12.3 -12.4 Γεώργιος Περπιράκης
Παπα-Βασίλης Παπαδάκης (Παπαβασιλείου): Το ημερο-
λόγιο της εξορίας
12.4 -13. Πέτρος Πετράτος
Ο Κεφαλονίτης αγωνιστής Μαρίνος Αντύπας και η Επα-
νάσταση στο Θέρισο
13. -13.1 Αργυρώ Βατσάκη
Η έρευνα της κρητικής περιόδου του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου μέσα από τις έντυπες και ψηφιακές συλλογές του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βε-
νιζέλος”
13.1 -13.3 Στέλιος Χιωτάκης
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως χαρισματικός ηγέτης
13.3 -13.4 Τόνια Καφετζάκη, Δώρα Μέντη
Το ηγετικό προφίλ του Ελευθέριου Βενιζέλου στη σύγχρονή
του νεοελληνική ποίηση
13.4 -14. Θεοδόσης Πυλαρινός
Γράμματα προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο από την εποχή της
αυτοεξορίας του στο Παρίσι
14. -14.1 Ανδρέας Νανάκης
Οι επισκέψεις του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο
14.1 -14.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΚΡΗτΗ ΣτοΝ β΄ ΠΑΓΚοΣΜΙο ΠοΛΕΜο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννης Γρυντάκης – Θεοδόσης Πυλαρινός
17.3 -17.4 Δημήτριος Αποστολόπουλος
Η Μάχη της Κρήτης (Μάιος 1941) μέσα από γερμανικά
στρατιωτικά αρχεία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
11
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
17.4 -1 . Βασίλειος Μανουσάκης
Η οικονομία της Κρήτης και οι Αρχές Κατοχής
1 . -1 .1 Γεώργιος Καλογεράκης
Το σμήνος αεροφωτογράφισης 2(Ρ)123 και η δράση του από
το πολεμικό αεροδρόμιο Καστελλίου τα χρόνια 1942-1944
1 .1 -1 .3 Βάσος Μαθιόπουλος
Χάρτες και εκθέσεις των γερμανικών δυνάμεων κατοχής κα-
τοχυρώνουν δραστηριότητες και πράξεις σαμποτάζ στα βό-
ρεια παράλια της Κρήτης μέχρι το καλοκαίρι του 1944
1 .3 -1 .4 Άννα Μανουκάκη-Μεταξάκη
Τα δύο πρωτόκολλα (3 Αυγούστου και 3 Δεκεμβρίου 1941)
της αντιστασιακής οργάνωσης «Κρητική Επαναστατική
Εθνική Επιτροπή»
1 .4 -19.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.1 -19.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.3 -19.4 Παναγιώτης Μύτης
Οι Σοβιετικοί μαχητές στην Κρήτη στα χρόνια της Κατο-
χής (1941-1944)
19.4 -2 . Αντώνιος Σανουδάκης
Η συμβολή του Παγκρήτιου Απελευθερωτικού Μετώπου
(Π.Α.Μ.) στην ίδρυση του Ε.Α.Μ.
2 . -2 .1 Γεώργιος Λεοντσίνης
H βύθιση του πολεμικού πλοίου HMS Gloucester (22 Μαΐου
1941), τα Κύθηρα και η ‘Μάχη της Κρήτης’
2 .1 -2 .3 Μιχάλης Σπυριδάκης
Ο τρόπος οργάνωσης και οχύρωσης του αεροδρομίου Τυ-
μπακίου κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους Γερ-
μανούς
2 .3 -2 .4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.10.2011
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΡΗτΙΚΗ ΠοΛΙτΕΙΑ – ΜΕΣοΠοΛΕΜοΣ – ΜΕτΑΚΑτοΧΙΚΗ ΠΕΡΙοΔοΣ:
ΖΗτΗΜΑτΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡοβΛΗΜΑτΙΣΜοΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανώλης Κουκουράκης – Γεώργιος Περπιράκης
9. -9.1 Μιχάλης Πριναράκης
Η σύσταση της Κρητικής Χωροφυλακής και η δράση της
12
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
9.1 -9.3 Στέλλα Αλυγιζάκη
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Παντελή Γαγάνη και
της ομώνυμης οικογένειας κατά το μεσοπόλεμο
9.3 -9.4 Κωνσταντίνος Κνιθάκης
1944-1974: 3 χρόνια προσπαθειών αυτονομήσεως της
Κρήτης
9.4 -1 . Μανόλης Καρέλλης
Παρακολούθηση και καταγραφή των φρονημάτων των Ελ-
λήνων πολιτών κατά τη μετακατοχική περίοδο
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣτΗΝ ΚΡΗτΗ
ΑΠο το β΄ ΜΙΣο τοΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣτοΝ ΜΕΣοΠοΛΕΜο
1 . -1 .1 Ζαχαρίας Καψαλάκης
Ιδρύσεις Ελληνικών Επαρχιακών Σχολών στο Τμήμα Ηρα-
κλείου κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
1 .1 -1 .3 Ζαχαρίας Στρατιδάκης
Η καθυστέρηση εγκαθίδρυσης σχολικού δικτύου στην Κρή-
τη μέχρι την επανάσταση του 1 66
1 .3 -1 .4 Μανόλης Πεπονάκης
Τα κρητικά σχολεία και οι δάσκαλοί τους στην περίοδο
1 6 -1 66
1 .4 -11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11. -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣτΗΝ ΚΡΗτΗ
ΑΠο το β΄ ΜΙΣο τοΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣτοΝ ΜΕΣοΠοΛΕΜο
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανόλης Ανδρουλιδάκης – Στέλλα Αλυγιζάκη
11.3 -11.4 Αντώνης Χουρδάκης
Η εκπαίδευση σε κοινωνίες μετάβασης: Επανάσταση,
παιδεία και Ενωτικό κίνημα στην Κρήτη
11.4 -12. Άννα Πατεράκη
«Αναλελυμένον πρόγραμμα διδαχθησομένης ύλης 1 99-
19 » του Χριστιανικού Παρθεναγωγείου Χανίων
12. -12.1 Εμμανουήλ Μακράκης
Αρρεναγωγεία στους Δήμους Αρκαλοχωρίου και Βιάννου
την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας (1 9 -1913)
13
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
12.1 -12.3 Νικόλαος Δερεδάκης
Το 1ο Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Ρουσσο-
σπιτιού Ρεθύμνου
12.3 -12.4 Ευαγγελία Πατεράκη
Προκήρυξη διαγωνισμού συγγραφής διδακτικών βιβλίων,
από την Κρητική Πολιτεία 19
12.4 -13. Δήμητρα Μόσχου
Το Α΄ Διδασκαλικό Συνέδριο στην Κρήτη (19 ) ως αφε-
τηρία και παράγοντας διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολι-
τικής: από την Κρητική Πολιτεία (1 9 -1913) ώς τον Γε-
ώργιο Παπανδρέου (1931)
13. -13.1 Ουρανία Ρινακάκη
19 3-1964: Γυμναστές και Γυμναστική στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου
13.1 -13.3 Γεώργιος Μαμάκης
Κοινωνική πρόνοια και μαθητικά συσσίτια: Η περίπτωση
της εκπαιδευτικής περιφέρειας Μεραμβέλλου Κρήτης
13.3 -13.4 Αντώνης Βγόντζας, Ευθυμία Σωμαρά
Η συμβολή του Αντωνίου Μιχελιδάκη και του Αντωνίου Βο-
ρεάδη στην εκπαιδευτική νομοθεσία και πρακτική κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Αυτονομίας της Κρήτης
13.4 -14. Γεώργιος Πατεράκης
Ο Επίσκοπος Πέτρας Τίτος ως εκπαιδευτική αρχή του τμή-
ματος Λασιθίου την περίοδο 1 9-1 9
14. -14.1 Gerassimos A. Papadopoulos
The Unpublished Seismological Archive of P. Vlastos
(1 36-1926) for the area of Crete from the Ancient times
up to 1913
14.1 -14.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣτΗΝ ΚΡΗτΗ τοΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανόλης Πεπονάκης – Ζαχαρίας Καψαλάκης
17.3 -17.4 Ευθυμία Σωμαρά, Μαρία Τζενάκη
Η συμβολή της Μαρίας Αμαριώτου στην εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου (192 -1932)
17.4 -1 . Μανώλης Γ. Ανδρουλιδάκης
Η κλασσική παιδεία του Νικολάου Εμμ. Παλιεράκη
14
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
1 . -1 .1 Θεόδωρος Πελαντάκης
Ο φιλόλογος και εκπαιδευτικός Εμμανουήλ Γενεράλις
1 .1 -1 .3 Nικόλαος Ε. Παπαδογιαννάκης
Αντώνιος Ν. Γιάνναρης: Προς μια Νεοελληνική Κοινή
(Αναζητήσεις και προβληματισμοί για την διδασκαλία της
Ελληνικής ως Ξένης στα τέλη του 19ου αι.)
ΚΡΗτΕΣ ΛοΓοτΕΧΝΕΣ 18ος – 20ός ΑΙ.
1 .3 -1 .4 Παντελής Χαραλαμπάκης
Ιωάννης Μικέλης, ένας άγνωστος λόγιος του 1 ου –
19ου αιώνα
1 .4 -19.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.3 -19.4 Βαρβάρα Ρούσσου
Ποιήτριες της Κρήτης στις αρχές του 2 ού αι.: από την
Αρτεμισία Λανδράκη στη Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη
19.4 -2 . Αντώνιος Σανουδάκης
«Ο Απολλώνιος και η Αρχιστράτα», ένα ελληνορωμαϊκό
παραμύθι της Χερσονήσου Ηρακλείου
2 . -2 .1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΥτΕΡΑ 24.10.2011
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΙΑβΑΖοΝτΑΣ τοΝ Ν. ΚΑΖΑΝτΖΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ηρακλής Πυργιαννάκης – Κέλη Δασκαλά
.4 -9. Κοσμάς Τουλούμης
«Μια Κυριακή στην Κνωσό»: η νοηματοδότηση των μι-
νωικών ευρημάτων από το Ν. Καζαντζάκη και η χρήση της
στη σύγχρονη εκπαίδευση
9. -9.1 Μιχαήλ Πασχάλης
Τα σαιξπηρικά διακείμενα του Καπετάν Μιχάλη
9.1 -9.3 Αλεξάνδρα Ζερβού
Ο Καζαντζάκης μεταφραστής των Αρχαίων
9.3 -9.4 Μελίνα Ταμιωλάκη
Η έννοια της ελευθερίας στον Ν. Καζαντζάκη. Συγκλίσεις
και αποκλίσεις με την νιτσεϊκή σκέψη
1
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
9.4 -1 . Μιχάιλοβα Ζνράβκα
Η πρόσληψη του καζαντζακικού έργου στη Βουλγαρία
1 . -1 .1 Μαρία Διαμαντή
Η Ανατολή και η Δύση στο Μυθιστόρημα του Ν. Καζα-
ντζάκη, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
1 .1 -1 .3 Εύα Κοκκινίδη
Ο Βασίλης ο Αρβανίτης και Βίος και Πολιτεία του Αλέξη
Ζορμπά: συγκλίσεις και αποκλίσεις
1 .3 -1 .4 Απόστολος Μπενάτσης
Νίκος Καζαντζάκης, Βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά:
Οι ζωικές αξίες, η ένταση του πάθους και η αίσθηση της
ελευθερίας
1 .4 -11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11. -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝτΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡοΝοΙ τοΥ ΚΡΗτΕΣ ΔΗΜΙοΥΡΓοΙ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχάλης Τρούλης – Αντώνης Καρτσάκης
11.3 -11.4 Ελευθερία Τελειώνη
Νίκος Καζαντζάκης και Ισπανία: τα ταξίδια, οι ανταπο-
κρίσεις, το βιβλίο
11.4 -12. Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη
Καζαντζάκης – Θεοτοκόπουλος: μια άλλη ανάγνωση των
Τερτσίνων
12. -12.1 Κέλη Δασκαλά
Η Σπιναλόγκα στη λογοτεχνία: από τη Γαλάτεια Καζα-
ντζάκη στη Βικτόρια Χίσλοπ
12.1 -12.3 Λένα Ψηλομανουσάκη-Πιλατάκη
Σελίδες από την ανέκδοτη αυτοβιογραφία του Επαμεινώνδα
Ρεμουντάκη: Ο Επαμεινώνδας Ρεμουντάκης σε πρώτο πρό-
σωπο (Σπιναλόγκα 193 -19 7)
12.3 -12.4 Guy (Michel) Saunier
Μάνα και ερωμένη στην «Πρώτη αγάπη» του Κονδυλάκη
12.4 -13. Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Η ιστορική συνείδηση στην πεζογραφία της Αρτεμισίας Χα-
ριτάκη
13. -13.1 Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Ο Νέος Ερωτόκριτος (του Παντελή Πρεβελάκη) και η μα-
ντινάδα
16
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
13.1 -13.3 Ασπασία Μίχα-Λαμπάκη
Μνημεία Λόγου στον Ήλιο του Θανάτου του Παντελή Πρε-
βελάκη
13.3 -13.4 Αντώνης Καρτσάκης
Ο Ήλιος του Θανάτου του Παντελή Πρεβελάκη και το ευ-
ρωπαϊκό μυθιστόρημα Διαμόρφωσης (“Bildungsroman”)
13.4 -14. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΠο τοΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝο ΣτοΥΣ ΣΥΓΧΡοΝοΥΣ ΔΗΜΙοΥΡΓοΥΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αλεξάνδρα Ζερβού – Ελπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή
17.3 -17.4 Δημήτρης Καράκωστας
Ο μύθος της Αριάδνης στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία
του εικοστού αιώνα
17.4 -1 . Eλπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή
Τηλέμαχος Μουδατσάκις, Άμφια Εταίρας: η πολυπλοκότητα
του Μύθου και της Ιστορίας της Κρητικής Γης
1 . -1 .1 Δημήτρης Περοδασκαλάκης
«Ο Δαίδαλος στην Κρήτη» του Άγγελου Σικελιανού και το
τραγικό στοιχείο
1 .1 -1 .3 Σταυρούλα Τσούπρου
Η Κρήτη του Μανόλη Γιαλουράκη: ταξιδιωτικές εντυπώ-
σεις ή πατρίδος (λογοτεχνικό) εγκώμιο;
1 .3 -1 .4 Στυλιανός Λαμπάκης
Το ιστορικό έμμετρο δράμα Κάτω από το λιοντάρι της Βε-
νετιάς της Δώρας Μοάτσου-Βάρναλη
1 .4 -19.1 Μιχάλης Τρούλης
Γεώργιος Ανδρέα Βαρδιάμπασης, ο πρώτος θρηνωδός των
32 εκτελεσθέντων στον Γουρνόλακο του Ψηλορείτη τον Σε-
πτέμβριο του 1943
19.1 -19.3 Petre Ben
Το λογοτεχνικό Ηράκλειο επί Μεταξά
19.3 -19.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
17
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
τΡΙτΗ 25.10.2011
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
οΙ τοΥΡΚοΚΡΗτΙΚοΙ ΣτΗΝ ΚοΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ τΗ ΛοΓοτΕΧΝΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στρατής Παπαμανουσάκης – Αντώνης Αναστασόπουλος
.4 -9. Niyazi Karan
Οι Τουρκοκρητικοί στην ανατολική «περιφέρεια Μεσο-
γείου»/«Κιλικία»
9. -9.1 Peter Ben
Σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων σε δυο νουβέλες του
Ηρακλείου: η Γκιουλμπέ του Γιάννη Μουρέλλου (1926) και
ο Απαγορευμένος έρωτας του Γιώργου Μαράντη (1946)
9.1 -9.3 Hakan M. Uzbek
Change of the conditions of socio-spatial segregation between
Christian and Muslim communities on Ottoman
Crete
9.3 -9.4 Γιάννης Γιγουρτσής, Hakan M. Uzbek
Some perspectives about the Cretan War in Turkish
Literature and the interplay of rational and irrational views
in an “Unknown” book of the early 3 ’ ies
9.4 -1 . Μαρία Σώρου
Μεταβιβάσεις ακινήτων και εμπράγματες απαιτήσεις με-
ταξύ Μουσουλμάνων της Σπιναλόγκας και Χριστιανών της
Επαρχίας Μεραμπέλου (1 1-19 3)
1 . -1 .1 Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη
Δικαιοπραξίες τουρκοκρητικών. Η σημασία της μαρτυρίας
1 .1 -1 .3 Gordana Blagojević
Συμβολή στη μελέτη για την προσωπικότητα του Βέροβιτς
πασά: οι απόγονοί του στο Βελιγράδι και την Κρήτη σή-
μερα
1 .3 -1 .4 Γιάννης Γιγουρτσής
Αναμνήσεις της πολυπολιτισμικότητας στην νεοελληνική
εθνική λογοτεχνία και η περίπτωση του Μανώλη Δερμι-
τζάκη
1 .4 -11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11. -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
το ΠΡοΣΦΥΓΙΚο ΖΗτΗΜΑ ΣτοΝ 19ο ΚΑΙ τοΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννης Παπιομύτογλου – Γιάννης Γιγουρτσής
11.3 -11.4 Αντώνης Αναστασόπουλος
Χρήσεις του νερού στο οθωμανικό Ηράκλειο
11.4 -12. Γεώργιος Βίδρας
Ο ναχιγιές Τεμένους στα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κυ-
ριαρχίας και η συγ κρότηση των μουσουλμανικών γεωκτησιών
12. -12.1 Παναγιώτης Παρασκευάς
Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στο Ρέθυ-
μνο την περίοδο 1922-193 : προβλήματα και λύσεις μέσα
από τον τοπικό τύπο
12.1 -12.3 Γεώργιος Φρυγανάκης
Προσφυγικός Συνοικισμός Ρεθύμνου
12.3 -12.4 Νίκος Ανδριώτης
Προσφυγιά και παλιννόστηση στην Κρήτη κατά τη διάρ-
κεια και μετά το τέλος της επανάστασης του 1 21-1 3
12.4 -13. ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΙΛΜ: Τουρκοκρήτες (σκηνοθεσία: Κώστας
Νταντινάκης)
13. -13.1 Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης
Το Δίκαιο στις αποφάσεις της Χριστιανικής Δημογεροντίας
Ηρακλείου
13.1 -13.3 Μιχάλης Τσαπόγας
Ιθαγένεια, μειονότητα, θρησκευτική ελευθερία και εθνικό
κράτος στα Συντάγματα της Κρητικής Πολιτείας
13.3 -13.4 Στρατής Παπαμανουσάκης
Συγκρητισμός, Αρχές και ρήτρες του Κρητικού Δικαίου
13.4 -14. Απόστολος Παπαϊωάννου
Η πρώτη γραπτή μαρτυρία (21 Νοεμβρίου 1 66) για την
ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου (9 Νοεμβρίου 1 66) από
τον Μανόλη Σκουλά (1 4 -1 66)
13.4 -14. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣτΡοΓΓΥΛΗ τΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νίκος Παπαδάκης – Αντώνης Χουρδάκης
17.3 -19.3 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η κρητική ιστοριογραφία τον 20ό και 21ο αιώνα: απο-
λογισμός και προοπτικές
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ:
Αντώνη Αναστασόπουλου, Νίκου Ανδριώτη, Γιάννη Γι-
γουρτσή, Γιάννη Γρυντάκη, Νίκου Καραπιδάκη, Στρατή Πα-
παμανουσάκη, Μάνου Περάκη, Αντώνη Χουρδάκη, Νίκου
Ψιλάκη
τΕτΑΡτΗ 26.10.2011
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΗ ΚΑΙ ΜοΝΑΣτΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βασίλης Χαρωνίτης – Μανόλης Ανδρέας Λενακάκης
.4 -9. Δημήτρης Σάββας
Η Μονή των Απεζάνων από έγγραφα των αρχείων της Βι-
κελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
9. -9.1 Νικόλαος Μαρκοδημητράκης
Πατριαρχικά έγγραφα υπόμνησης συνδρομών των Ιερών
Σταυροπηγιακών Μονών Κρήτης προς το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο
9.1 -9.3 Μανούσος Κλάδος
Τίτος Σιλιγαρδάκης: η συμβολή του στην ανάδειξη των το-
πικών Αγίων
9.3 -9.4 Σιδέρης Παχουνδάκης
«Ο Δεκαπενταύγουστος». Η θρησκευτικότητα ως μνήμη
και ταυτότητα. Το Εθνογραφικό παράδειγμα ενός ορεινού
χωριού των Χανίων Κρήτης
9.4 -1 . Ιωάννης Μπολανάκης
Δυο σύγχρονες ασκητικές μορφές του ορεινού Αποκό-
ρωνα
1 . -1 .1 Σταύρος Φωτάκης
Διακεκριμένοι μοναχοί, στην Ιερά Μονή Ασωμάτων, από
τον Άγιο Ιωάννη Χλιαρό Αμαρίου Ρεθύμνου
2
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
1 .1 -1 .3 Ευαγγελία Πατεράκη
Το επώνυμο Πατεράκης κατά την μετανάστευση των
Κρητικών στην Αμερική 19 7-1924. Συμβολή στην ιστο-
ρία της οικογένειας
1 .3 -1 .4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1 .4 -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΛΑοΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δημήτρης Σάββας – Μανώλης Δρακάκης
11.3 -11.4 Ζαχαρίας Σμυρνάκης
Τα τοπωνύμια Ντιχαλό, Σφαγωνιές, Φουρκό στο Αβδού
11.4 -12. Κωστής Ηλ.Παπαδάκης
Τα οικογενειακά: «Κυρίμης» («Χατζηδάκης»), στις επαρχίες
Αγίου Βασιλείου και Μυλοποτάμου Ρεθύμνου και «Βίδος»,
στην επαρχία Αγίου Βασιλείου
12. -12.1 Χριστόφορος Χαραλαμπάκης
Γλώσσα και Λαογραφία
12.1 -12.3 Μανώλης Γασπαράκης
Ήχος και νόημα στο ριζίτικο τραγούδι
12.3 -12.4 Αμαλία Κουμπούρα
Το Δημοτικό Τραγούδι της Ξενιτειάς στην Κρήτη στους
Νεοτέρους Χρόνους
12.4 -13. Βασίλης Γ. Χαρωνίτης
Το κανίσκι στ’ Ανώγεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνης
13. -13.1 Ανδρέας Λενακάκης
Μαγικές επωδοί, κατάδεσμοι και διαβαστικά στη Μεσαρά
13.1 -13.3 Νίκος Ψιλάκης
Μεταμφιέσεις και μάσκες στην Κρήτη
13.3 -13.4 Άννα-Ιωάννα Γουήλ-Μπαδιεριτάκη
Λανθασμένες τιτλοφορήσεις ενδυματολογικών εκθεμάτων
σε νεοελληνικά λαογραφικά μουσεία, καθώς και σε εκδό-
σεις αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Ενδεικτικά
παραδείγματα
13.4 -14. Bernhard Weber
About the discrepancy of Cretan Folk Costumes between
dance- presentation and authenticity
14. -14.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
21
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΣΥΓΧΡοΝΗ ΚΡΗτΙΚΗ τΕΧΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νίκος Ψιλλάκης – Δημήτρης Περοδασκαλάκης
17.3 -17.4 Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου
Το επάγγελμα του ζωγράφου στην Κρήτη στα τέλη του 19ου
αιώνα
17.4 -1 . Μαρία Αθανασέκου
Νικόλαος Κουνελάκης (;): Προσωπογραφία της Ζωής ή αλ-
ληγορία της ζωής; Η κρυμμένη εικονογραφία της κόρης
με το θαλασσί ένδυμα
1 . -1 .1 Μίρκα Παλιούρα
Εικονογραφική απόδοση της κρητικής εξέγερσης (1 97) στο
περιοδικό Le Tour du Monde
1 .1 -1 .3 Σπύρος Στεργίου
Φ. Καλούτση – Λ. Ζυγομαλά. Βίοι παράλληλοι
1 .3 -1 .4 Μανόλης Καρτεράκης, Αναστασία Κοντογιώργη
Εθνικός Ρομαντισμός και «Αστική Χειροτεχνία» στην Ελ-
λάδα: η περίπτωση της Φλωρεντίνης Καλούτση
1 .4 -19.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.1 -19.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.3 -19.4 Κωνσταντίνος Πρώιμος
Απλοποίηση και υποκειμενικότητα. Το αίτημα για μια νέα
ζωγραφική ενότητα από τον Ερρίκο Φραντζισκάκη
19.4 -2 . Ιωάννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου
Ο Γιώργος Ανεμογιάννης, σκηνογράφος του ελληνικού και
ξένου ρεπερτορίου
2 . -2 .1 Μελίτα Εμμανουήλ
Tο μνημείο στους Λάκκους του Γιάννη Μαρκαντωνάκη και
η έννοια του τοτέμ στη σύγχρονη τέχνη
2 .1 -2 .3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
22
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
ΠΕΜΠτΗ 27.10.2011
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜοΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙτΕΚτοΝΙΚΗ ΣτΗ ΣΥΓΧΡοΝΗ ΚΡΗτΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ασπασία Παπαδοπετράκη – Νίκος Τσαγκαράκης
.3 - .4 Αγησίλαος Αλιγιζάκης, Μαρία Χναράκη, Κωνσταντίνος
Ατσαλάκης, Λύδια Αλιγιζάκη, Εμμανουήλ Στρατάκης, Αν-
δρέας Γιακουμάκης, Εμμανουήλ Χναράκης
Η καντάδα στην Ανατολική Κρήτη
.4 -9. Αγησίλαος Αλιγιζάκης, Μαρία Χναράκη, Κωνσταντίνος
Ατσαλάκης, Εμμανουήλ Χναράκης, Ανδρέας Γιακουμάκης
Τουρκοκρητικοί λαϊκοί μουσικοί και χορευτές
9. -9.1 Αγησίλαος Αλιγιζάκης, Κωνσταντίνος Ατσαλάκης, Μαρία
Χναράκη, Ανδρέας Γιακουμάκης, Εμμανουήλ Χναράκης
H συμβολή και η επιρροή του Ευστράτιου Καλογερίδη στην
κρητική μουσική
9.1 -9.3 Αγησίλαος Αλιγιζάκης, Μαρία Χναράκη, Εμμανουήλ Χνα-
ράκης, Ανδρέας Γιακουμάκης, Γρηγόρης Φραγκουλιδάκης,
Κωνσταντίνος Φυσαράκης
Λαϊκοί Μουσικοί και χορευτές της επαρχίας Πεδιάδος
(19 -197 )
9.3 -9.4 Αντώνης Νουκάκης
Τα Αγροτικά Συγκροτήματα (Μετόχια) της περιοχής του
πρώην Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου
9.4 -1 . Μαρία Αρακαδάκη
Παραδοσιακή τεχνική ορολογία. Το πιο απειλούμενο
κομμάτι της κτισμένης μας κληρονομιάς
1 . -1 .1 Νικόλαος Πατσαβός
Αναπαραστάσεις του Ιστορικού Χώρου της Κρήτης στη
Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Παιδεία: από τη βίωση στην πε-
ριγραφή κι από την ερμηνεία στην ανάκτηση
1 .1 -1 .3 Αλέξιος Τζομπανάκης
Iστορία, μνήμη, ανάμνηση. Η ανάκτηση εντός ιστορικού
ιστού. Μέθοδοι και παραδείγματα από την παλιά πόλη των
Χανίων
1 .3 -1 .4 Νικόλαος Πετράκης
Η καταστροφή του Κρητικού τοπίου κατά τον 2 ό αιώνα:
αίτια, συνέπειες, προτάσεις
23
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
1 .4 -11. Μιχάλης Πιτυκάκης
Βραχομορφές σε αρχαίους λατρευτικούς χώρους της Κα-
λαμαύκας και της Ιεράπετρας
11. -11.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.1 -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΚΡΗτΗ ΣτΗ ΣΥΓΧΡοΝΗ ΠοΛΙτΙΣτΙΚΗ ΔΗΜΙοΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρία Αρακαδάκη – Αλέξιος Τζομπανάκης
11.3 -11.4 Ασπασία Παπαδοπεράκη
«Oι δρόμοι της πέτρας» και η διαχρονική αξία τους στο κτί-
σιμο των μινωικών και των μετέπειτα κρητικών πόλεων (της
περιοχής του Hρακλείου)
11.4 -12. Αργύρης Πατρονώτης
«Μαστόροι χτίστες στην Κρήτη»
12. -12.1 Έφη Ψιλλάκη
«Εντοιχίζοντας» το παρελθόν: Σύγχρονες χρήσεις των υλι-
κών καταλοίπων. Το παράδειγμα δυο κρητικών πόλεων
12.1 -12.3 Δήμητρα Σιδηροπούλου
Από το μέγαρο Καλοκαιρινού στο Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης: Η αρχιτεκτονική και χρηστική διαδρομή ενός ιστο-
ρικού κτηρίου
12.3 -12.4 Βασιλική Πλιάτσικα, Θανάσης Σωτηρίου
Μινωικές επιδράσεις στο έργο του αρχιτέκτονα Νικόλαου
Ζουμπουλίδη
12.4 -13. Σπυρίδων Παπαβασιλείου
Αναζητώντας το έτερον ήμισυ... Το Καθολικό της Μονής
Αγίων Πάντων – «Αγιασμένος» Ιεράπετρας. Απόπειρες κα-
τανόησης και αναπαράστασης
13. -13.1 Νίκος Τσαγκαράκης
Η σημασία του να είναι κανείς κρητικός: αναπαραστάσεις
του τόπου και των κατοίκων της Κρήτης, στον ελληνικό
και διεθνή κινηματογράφο
13.1 -13.3 Ερατοσθένης Καψωμένος
Η Κρήτη και το Μεσογειακό πολιτισμικό πρότυπο
13.3 -14. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
24
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΑτΑΛΗΚτΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρία Αρακαδάκη – Αλέξιος Τζομπανάκης
11.3 -11.4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ
11.4 -12. Καταληκτικός λόγος από την Επιστημονική Επιτροπή του
Τμήματος
Ψηφίσματα
2
1. Ελευθερία Ανταλουδάκη, Ζαχαρίας Κυπριωτάκης
Ξυλευόμενα φυτά χρησιμοποιούμενα σε αγροτικά νοικοκυριά της
Κρήτης
2. Ευάγγελος Χαριτόπουλος
Βενετικό και οθωμανικό τοπίο, μνημεία και οδικό δίκτυο στην εν-
δοχώρα του Ρεθύμνου, μια πρόταση αποκατάστασης
3. Gerassimos A. Papadopoulos
The Earthquake and Tsunami History of Crete from the 2nd Millenium
BC up to 2 1
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
POSTERS
Συντονισμός
Μανώλης
Δρακάκης