Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

TEDxAthens Challenge: the Idea!

"Το TEDxAthens Challenge έχει σαν στόχο να υποστηρίξει πράξεις που αξίζει να διαδοθούν κινητοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει η κοινότητα του TEDxAthens. Ψάχνουμε για ενδιαφέρουσες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στον χώρο που ζούμε. Kάθε χρόνο το TEDxAthens Challenge θα εστιάζει σε ένα διαφορετικό τομέα. Το TEDxAthens Challenge 2011 ψάχνει για καλά παραδείγματα στο χώρο της Παιδείας και της Μάθησης. Κάνετε κάτι δημιουργικό και καινοτόμο; Θέλετε να προτείνετε κάποιον που η δράση του σας εμπνέει; Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό του TEDxAthens Challenge. Το TEDxAthens Challenge θέλει να βρίσκεται κοντά σας στο επόμενο σας βήμα!


Η διαδικασία

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προτάσεις θα πρέπει να σχετίζονται με τον χώρο της παιδείας και μπορεί να υλοποιούνται είτε στο πλαίσιο κάποιας βαθμίδας εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια),είτε να αφορούν τη δια βίου μάθηση, είτε απλά να αφορούν έμμεσα τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε τομέα. Τα εγχειρήματα που θα υποβληθούν θα πρέπει να βρίσκονται ήδη σε κάποιο στάδιο υλοποίησης, έστω και πρώιμο, στην ελληνική επικράτεια και θα πρέπει αυστηρά να είναι μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ατομικά έργα ή ομαδικά έργα. Στην περίπτωση που η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς θα πρέπει να οριστεί ένας εκπρόσωπος της ομάδας.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια:
  • Την πρωτοτυπία και δημιουργικότητα της πρωτοβουλίας
  • Την βιωσιμότητα και εφαρμογή της πρωτοβουλίας
  • Την αξία του παιδαγωγικού έργου για τους άμεσους αποδέκτες
  • Τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας στις κοινωνικές ανάγκες (π.χ. ενδυνάμωση κάποιας κοινωνικής ομάδας, ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, θετική αλλαγή νοοτροπίας, ανάδειξη νέου παραδείγματος προς μίμηση) και
  • Την συμμετοχή και συνεργασία κοινωνικών ομάδων στην επίτευξη του στόχου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στην ιστοσελίδα του TEDxAthens Challenge θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να προτείνει ένα εγχείρημα εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους δημιουργούς είτε από τρίτους.
Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως τα μεσάνυχτα στις 31 Οκτωβρίου 2011.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή προτάσεων, θα επιλεχθούν από την οργανωτική ομάδα του TEDxAthens δέκα (10) προτάσεις οι οποίες θα τεθούν στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης που θα συσταθεί για τον διαγωνισμό, και παράλληλα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του TEDxAthens Challenge προκειμένου ο κόσμος να ψηφίσει μια από τις δέκα (10) προτάσεις που προτιμά.
H βαθμολογία της επιτροπής θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας, ενώ το υπόλοιπο 50% θα κριθεί από τη βαθμολογία του κοινού.
Οι τρεις (3) επικρατέστερες προτάσεις θα παρουσιαστούν στις 3 Δεκεμβρίου 2011 κατά τη διάρκεια του TEDxAthens Conference που θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” στην Αθήνα. Εκεί το κοινό του TEDxAthens Conference θα κληθεί να ψηφίσει μια από τις τρεις (3) προτάσεις. Η πρόταση με τις περισσότερες ψήφους θα ανακηρυχτεί νικήτρια και θα λάβει το βραβείο του TEDxAthens Challenge.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προτάσεις θα περιλαμβάνει προσωπικότητες από το χώρο της παιδείας, της ευρύτερης δημόσιας ζωής, και της καινοτομίας ανεξαρτήτως τομέα. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των χορηγών καθώς και εκπρόσωποι του TEDxAthens. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν αρχές Οκτωβρίου."


Πηγή: http://challenge.tedxathens.com/