Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Έκδοση για το ανασκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων κατά τα έτη 2000-2010. Open access στο διαδίκτυο


http://www.yppo.gr/0/anaskafes/index.html

Ένα ενδιαφέρον νέο αποτελεί η έκδοση του ανασκαφικού έργου (συστηματικών και σωστικών ανασκαφών) των Εφορειών Αρχαιοτήτων του Υπ.Πο.Τ. στην Ελλάδα κατά τα έτη 2000-2010, σε συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, η οποία μάλιστα βρίσκεται διαθέσιμη δωρεάν στο διαδίκτυο σε σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί πολύ χρήσιμη και σημαντική δεδομένου τι ίσχυε και ισχύει ακόμα στους κύκλους του Ελληνικού Δημοσίου και φυσικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει συλλεκτικό χαρακτήρα καθώς δεν γνωρίζουμε εάν θα υφίσταται και στο μέλλον η παρούσα διοικητική οργάνωση των Εφορειών.

Η έκδοση αυτή επίσης αποκτά μία ιδιαίτερη σημειολογία μέσα στην περίοδο κρίσης και μετάβασης που βρισκόμαστε. Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπ.Πο.Τ., "μέσα από το έργο αυτό αποκαλύπτονται οι πολλαπλές πτυχές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού – της αρχαιότερης Υπηρεσίας του Ελληνικού Κράτους –, που προστατεύει τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, που εκτελεί μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μεγάλα έργα μακρόπνοου σχεδιασμού, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας και που αποτελεί την ίδια στιγμή σημαντική αφετηρία παραγωγής επιστημονικής γνώσης".Links:
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/index.html
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/index2.html