Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Smartphones και τουρισμός: ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο έχει ανοίξει...

Με βάση έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου φυσικά η χρήση smartphones είναι πιο διαδεδομένη αλλά συγκρίσιμη με τους κατοίκους της Βόρειας Ευρώπης - ενώ δεν  πρέπει να παραβλέπεται και η γρήγορη αύξηση των πωλήσεών τους στην Ελλάδα, φανερώνεται η σημασία τους στην τουριστική αγορά καθώς μέσω σχετικών εφαρμογών περισσότεροι από τους μισούς κατόχους τους αναζήτησαν τουριστικής φύσης πληροφορίες και περίπου το ένα πέμπτο τους έκανε κράτηση πτήσης ή ξενοδοχείου, όπως φανερώνουν αναλυτικά γραφήματα ερευνών που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο του 2012 από την εταιρεία comScore.

Περισσότερα: http://www.comscore.com