Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Εργαστήριο, Το πολυσχιδές της βιομηχανικής κληρονομιάς


Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς οργανώνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH) Εργαστήριο αφιερωμένο στις λιγότερο μελετημένες παραμέτρους της κληρονομιάς αυτής και τις πολλαπλές αναγκαίες προσεγγίσεις της.

Αναλυτικότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα: