Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Αλληγορική προσέγγιση των μανιταριών σε συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη

 http://www.xronos.gr
Το τριήμερο 28-30.10.2011 έγινε διεθνές συνέδριο με θέμα “Τα πέτρινα μανιτάρια της Θράκης” "υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η έναρξη των εργασιών ορίστηκε για την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα και κατά τη διάρκεια των τριών ημερών θα αναπτυχθούν εισηγήσεις, όπως “μανιταροειδή ομοιώματα και βραχογραφίες μανιταριών ανά τον κόσμο”, “βραχώδη ιερά της αρχαίας Θράκης”, “αρχαία πέτρινα μανιτάρια στη Θράκη του Αιγαίου, “τα μανιτάρια ιεροί τόποι της Θράκης: Μια γεωλογική προσέγγιση”, “ταύρος: Η υπέρβαση της αισθησιακής εμπειρίας”. Παράλληλα το Σάββατο, 29 Οκτωβρίου οι εισηγητές θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στις περιοχές όπου βρίσκονται τα βραχώδη ιερά με τα πέτρινα μανιτάρια, όπως Κίρκη, Κοτρωνιά, Λαγυνά, Μαγκάζι Κορνοφωλιά. 


Παράλληλα με το συνέδριο Eκθεση ζωγραφικής: “Τα πέτρινα μανιτάρια” της Θράκης της Αποστολίας Λαλίδου"

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Εργασίες στα αρχαία Θεάτρα Δελφών και Νικόπολης

Αρχαίο Θέατρο Δελφών,
φωτό: http://iteanet.blogspot.com

"Δύο σημαντικά μνημεία, το αρχαίο θέατρο των Δελφών και το ρωμαϊκό θέατρο της Νικόπολης, πρόκειται να αποκατασταθούν, μετά το πράσινο φως που έδωσαν τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) στις σχετικές μελέτες. Και τα δύο μνημεία έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες κατά τη διάρκεια των αιώνων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συντήρηση και προστασία τους."


Πηγή: www.in.grDownhill bike στην Άνω Πόλη - ΘεσσαλονίκηΟι ξύλινες γεφυρώσεις σε σημεία του τείχους θέλω να παραμείνουν...

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011


11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ, "ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ"


11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.10.2011
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΚΡΗτΗ Στο 1821
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανόλης Καρέλλης – Αντώνης Χουρδάκης
17.3 -17.4 Γιάννης Σπυρόπουλος
Η λειτουργία του γενιτσαρικού φρουρίου της Σπιναλόγκας
από την κατάκτησή της (171 ) μέχρι τις αρχές του 19ου αι-
ώνα, με βάση οθωμανικές πηγές από την Κρήτη και την
Κωνσταντινούπολη
17.4 -1 . Μανόλης Βουρλιώτης
Μνήμη και λήθη του κρητικού 1 21
1 . -1 .1 Κωνσταντίνος Φουρναράκης
Η περιμάχητη Πολιτεία της Γραμβούσας
1 .1 -1 .3 Γιάννης Ευθυβούλου Τσουδερός
Προβλήματα στη Βιβλιογραφία του 19ου και 2 ού αιώνα
για τη Μάχη στο Φραγκοκάστελλο και κατά την αναχώ-
ρηση του στρατού του Μουσταφά Πασά της Κρήτης τον
Μάη του 1 2 από εκεί και αποκατάσταση της αλήθειας και
για τη Μάχη και για την αναχώρησή του
1 .3 -1 .4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1 .4 -19.1 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.1 -19.3 Γιάννης Κόκκωνας
Η μαρτυρία του Πέτρου Σκυλίτζη Ομηρίδη για τα γεγονότα
του 1 22 στην Κρήτη. Ανέκδοτα κείμενα από το Αρχείο Φι-
λήμονα
19.3 -19.4 Μανώλης Δρακάκης, Γιώργος Τζωράκης
Βιβλίο Εξερχομένων 1 32-1 39: Μια άγνωστη (;) πηγή για
την Αιγυπτιοκρατία στην Κρήτη
19.4 -2 .1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
9
ΣΑββΑτο 22.10.2011
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΗτΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣτΑΣΗ τοΥ 1866
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αντώνης Σανουδάκης – Μανόλης Βουρλιώτης
.4 -9. Γιώργος Παναγιωτάκης
Ο μεγάλος ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώ-
νιος Παπαδάκης και ο αδερφός του Φερίκ Ισμαήλ Σελίμ Πα-
σάς. Μύθος ή πραγματικότητα;
9. -9.1 Δημοσθένης Καραγιάννης
Ο Ιωάννης Μητσοτάκης και η επανάσταση του 1 66-69,
μέσα από τα έγγραφα του προσωπικού του αρχείου.
9.1 -9.3 Ζαχαρένια Σημανδηράκη
Έγγραφα Ελληνικού Προξενείου Χανίων στο Ιστορικό Αρ-
χείο Κρήτης
9.3 -9.4 Γιάννης Γρυντάκης
Οι τελευταίοι εθελοντές της Μεγάλης Κρητικής Επανά-
στασης
9.4 -1 . Γιάννης Χρηστάκης
Χώρος και ημερομηνία διεξαγωγής της μάχης της «Τυλί-
σου» κατά την Επανάσταση του 1 66-69;
1 . -1 .1 Αγησίλαος Καλουτσάκης
Ημερολόγιον του παρά τη εν Χανίοις Γεν. των Κρητών Συ-
νελεύσει βουλευτού του τμήματος Λασηθίου Μιχ. Κ. Σφα-
κιανάκη κατά το έτος 1 96
1 .1 -1 .4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
1 .4 -11.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.1 -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ο ΕΛΕΥΘΕΡΙοΣ βΕΝΙΖΕΛοΣ τΗΣ ΚΡΗτΗΣ ΚΑΙ τΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Απόστολος Παπαϊωάννου – Ζαχαρένια Σημαντηράκη
11.3 -11.4 Άννα Λοϊζίδου, P. Duteil
Les Français et le commerce de l´huile de Candie, d´après
deux mémoires de 1736
11.4 -12. Μάνος Περάκης
Φορολογική Πολιτική στην Κρήτη 1 3 -1913
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
1
12. -12.1 Μανώλης Δρακάκης
Η πορεία προς την αστικοποίηση και τον εκβιομηχανισμό
της Κρήτης: Α. Έμποροι και εμπορικές εταιρίες του Με-
γάλου Κάστρου στην ύστερη Τουρκοκρατία (1 -19 )
12.1 -12.3 Ισμήνη Κριάρη
H ειδησεογραφία των ευρωπαϊκών εβδομαδιαίων ή μηνι-
αίων περιοδικών ποικίλης ύλης της Γαλλίας, της Αγγλίας,
της Αυστρίας και της Γερμανίας σχετικά με τις εξελίξεις στην
Κρήτη κατά την τελευταία τριακονταετία του 19ου αιώνος
12.3 -12.4 Γεώργιος Περπιράκης
Παπα-Βασίλης Παπαδάκης (Παπαβασιλείου): Το ημερο-
λόγιο της εξορίας
12.4 -13. Πέτρος Πετράτος
Ο Κεφαλονίτης αγωνιστής Μαρίνος Αντύπας και η Επα-
νάσταση στο Θέρισο
13. -13.1 Αργυρώ Βατσάκη
Η έρευνα της κρητικής περιόδου του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου μέσα από τις έντυπες και ψηφιακές συλλογές του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βε-
νιζέλος”
13.1 -13.3 Στέλιος Χιωτάκης
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως χαρισματικός ηγέτης
13.3 -13.4 Τόνια Καφετζάκη, Δώρα Μέντη
Το ηγετικό προφίλ του Ελευθέριου Βενιζέλου στη σύγχρονή
του νεοελληνική ποίηση
13.4 -14. Θεοδόσης Πυλαρινός
Γράμματα προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο από την εποχή της
αυτοεξορίας του στο Παρίσι
14. -14.1 Ανδρέας Νανάκης
Οι επισκέψεις του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο
14.1 -14.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΚΡΗτΗ ΣτοΝ β΄ ΠΑΓΚοΣΜΙο ΠοΛΕΜο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννης Γρυντάκης – Θεοδόσης Πυλαρινός
17.3 -17.4 Δημήτριος Αποστολόπουλος
Η Μάχη της Κρήτης (Μάιος 1941) μέσα από γερμανικά
στρατιωτικά αρχεία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
11
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
17.4 -1 . Βασίλειος Μανουσάκης
Η οικονομία της Κρήτης και οι Αρχές Κατοχής
1 . -1 .1 Γεώργιος Καλογεράκης
Το σμήνος αεροφωτογράφισης 2(Ρ)123 και η δράση του από
το πολεμικό αεροδρόμιο Καστελλίου τα χρόνια 1942-1944
1 .1 -1 .3 Βάσος Μαθιόπουλος
Χάρτες και εκθέσεις των γερμανικών δυνάμεων κατοχής κα-
τοχυρώνουν δραστηριότητες και πράξεις σαμποτάζ στα βό-
ρεια παράλια της Κρήτης μέχρι το καλοκαίρι του 1944
1 .3 -1 .4 Άννα Μανουκάκη-Μεταξάκη
Τα δύο πρωτόκολλα (3 Αυγούστου και 3 Δεκεμβρίου 1941)
της αντιστασιακής οργάνωσης «Κρητική Επαναστατική
Εθνική Επιτροπή»
1 .4 -19.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.1 -19.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.3 -19.4 Παναγιώτης Μύτης
Οι Σοβιετικοί μαχητές στην Κρήτη στα χρόνια της Κατο-
χής (1941-1944)
19.4 -2 . Αντώνιος Σανουδάκης
Η συμβολή του Παγκρήτιου Απελευθερωτικού Μετώπου
(Π.Α.Μ.) στην ίδρυση του Ε.Α.Μ.
2 . -2 .1 Γεώργιος Λεοντσίνης
H βύθιση του πολεμικού πλοίου HMS Gloucester (22 Μαΐου
1941), τα Κύθηρα και η ‘Μάχη της Κρήτης’
2 .1 -2 .3 Μιχάλης Σπυριδάκης
Ο τρόπος οργάνωσης και οχύρωσης του αεροδρομίου Τυ-
μπακίου κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους Γερ-
μανούς
2 .3 -2 .4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.10.2011
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΡΗτΙΚΗ ΠοΛΙτΕΙΑ – ΜΕΣοΠοΛΕΜοΣ – ΜΕτΑΚΑτοΧΙΚΗ ΠΕΡΙοΔοΣ:
ΖΗτΗΜΑτΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡοβΛΗΜΑτΙΣΜοΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανώλης Κουκουράκης – Γεώργιος Περπιράκης
9. -9.1 Μιχάλης Πριναράκης
Η σύσταση της Κρητικής Χωροφυλακής και η δράση της
12
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
9.1 -9.3 Στέλλα Αλυγιζάκη
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Παντελή Γαγάνη και
της ομώνυμης οικογένειας κατά το μεσοπόλεμο
9.3 -9.4 Κωνσταντίνος Κνιθάκης
1944-1974: 3 χρόνια προσπαθειών αυτονομήσεως της
Κρήτης
9.4 -1 . Μανόλης Καρέλλης
Παρακολούθηση και καταγραφή των φρονημάτων των Ελ-
λήνων πολιτών κατά τη μετακατοχική περίοδο
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣτΗΝ ΚΡΗτΗ
ΑΠο το β΄ ΜΙΣο τοΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣτοΝ ΜΕΣοΠοΛΕΜο
1 . -1 .1 Ζαχαρίας Καψαλάκης
Ιδρύσεις Ελληνικών Επαρχιακών Σχολών στο Τμήμα Ηρα-
κλείου κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
1 .1 -1 .3 Ζαχαρίας Στρατιδάκης
Η καθυστέρηση εγκαθίδρυσης σχολικού δικτύου στην Κρή-
τη μέχρι την επανάσταση του 1 66
1 .3 -1 .4 Μανόλης Πεπονάκης
Τα κρητικά σχολεία και οι δάσκαλοί τους στην περίοδο
1 6 -1 66
1 .4 -11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11. -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣτΗΝ ΚΡΗτΗ
ΑΠο το β΄ ΜΙΣο τοΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣτοΝ ΜΕΣοΠοΛΕΜο
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανόλης Ανδρουλιδάκης – Στέλλα Αλυγιζάκη
11.3 -11.4 Αντώνης Χουρδάκης
Η εκπαίδευση σε κοινωνίες μετάβασης: Επανάσταση,
παιδεία και Ενωτικό κίνημα στην Κρήτη
11.4 -12. Άννα Πατεράκη
«Αναλελυμένον πρόγραμμα διδαχθησομένης ύλης 1 99-
19 » του Χριστιανικού Παρθεναγωγείου Χανίων
12. -12.1 Εμμανουήλ Μακράκης
Αρρεναγωγεία στους Δήμους Αρκαλοχωρίου και Βιάννου
την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας (1 9 -1913)
13
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
12.1 -12.3 Νικόλαος Δερεδάκης
Το 1ο Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Ρουσσο-
σπιτιού Ρεθύμνου
12.3 -12.4 Ευαγγελία Πατεράκη
Προκήρυξη διαγωνισμού συγγραφής διδακτικών βιβλίων,
από την Κρητική Πολιτεία 19
12.4 -13. Δήμητρα Μόσχου
Το Α΄ Διδασκαλικό Συνέδριο στην Κρήτη (19 ) ως αφε-
τηρία και παράγοντας διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολι-
τικής: από την Κρητική Πολιτεία (1 9 -1913) ώς τον Γε-
ώργιο Παπανδρέου (1931)
13. -13.1 Ουρανία Ρινακάκη
19 3-1964: Γυμναστές και Γυμναστική στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου
13.1 -13.3 Γεώργιος Μαμάκης
Κοινωνική πρόνοια και μαθητικά συσσίτια: Η περίπτωση
της εκπαιδευτικής περιφέρειας Μεραμβέλλου Κρήτης
13.3 -13.4 Αντώνης Βγόντζας, Ευθυμία Σωμαρά
Η συμβολή του Αντωνίου Μιχελιδάκη και του Αντωνίου Βο-
ρεάδη στην εκπαιδευτική νομοθεσία και πρακτική κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Αυτονομίας της Κρήτης
13.4 -14. Γεώργιος Πατεράκης
Ο Επίσκοπος Πέτρας Τίτος ως εκπαιδευτική αρχή του τμή-
ματος Λασιθίου την περίοδο 1 9-1 9
14. -14.1 Gerassimos A. Papadopoulos
The Unpublished Seismological Archive of P. Vlastos
(1 36-1926) for the area of Crete from the Ancient times
up to 1913
14.1 -14.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣτΗΝ ΚΡΗτΗ τοΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μανόλης Πεπονάκης – Ζαχαρίας Καψαλάκης
17.3 -17.4 Ευθυμία Σωμαρά, Μαρία Τζενάκη
Η συμβολή της Μαρίας Αμαριώτου στην εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου (192 -1932)
17.4 -1 . Μανώλης Γ. Ανδρουλιδάκης
Η κλασσική παιδεία του Νικολάου Εμμ. Παλιεράκη
14
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
1 . -1 .1 Θεόδωρος Πελαντάκης
Ο φιλόλογος και εκπαιδευτικός Εμμανουήλ Γενεράλις
1 .1 -1 .3 Nικόλαος Ε. Παπαδογιαννάκης
Αντώνιος Ν. Γιάνναρης: Προς μια Νεοελληνική Κοινή
(Αναζητήσεις και προβληματισμοί για την διδασκαλία της
Ελληνικής ως Ξένης στα τέλη του 19ου αι.)
ΚΡΗτΕΣ ΛοΓοτΕΧΝΕΣ 18ος – 20ός ΑΙ.
1 .3 -1 .4 Παντελής Χαραλαμπάκης
Ιωάννης Μικέλης, ένας άγνωστος λόγιος του 1 ου –
19ου αιώνα
1 .4 -19.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.3 -19.4 Βαρβάρα Ρούσσου
Ποιήτριες της Κρήτης στις αρχές του 2 ού αι.: από την
Αρτεμισία Λανδράκη στη Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη
19.4 -2 . Αντώνιος Σανουδάκης
«Ο Απολλώνιος και η Αρχιστράτα», ένα ελληνορωμαϊκό
παραμύθι της Χερσονήσου Ηρακλείου
2 . -2 .1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΥτΕΡΑ 24.10.2011
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΙΑβΑΖοΝτΑΣ τοΝ Ν. ΚΑΖΑΝτΖΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ηρακλής Πυργιαννάκης – Κέλη Δασκαλά
.4 -9. Κοσμάς Τουλούμης
«Μια Κυριακή στην Κνωσό»: η νοηματοδότηση των μι-
νωικών ευρημάτων από το Ν. Καζαντζάκη και η χρήση της
στη σύγχρονη εκπαίδευση
9. -9.1 Μιχαήλ Πασχάλης
Τα σαιξπηρικά διακείμενα του Καπετάν Μιχάλη
9.1 -9.3 Αλεξάνδρα Ζερβού
Ο Καζαντζάκης μεταφραστής των Αρχαίων
9.3 -9.4 Μελίνα Ταμιωλάκη
Η έννοια της ελευθερίας στον Ν. Καζαντζάκη. Συγκλίσεις
και αποκλίσεις με την νιτσεϊκή σκέψη
1
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
9.4 -1 . Μιχάιλοβα Ζνράβκα
Η πρόσληψη του καζαντζακικού έργου στη Βουλγαρία
1 . -1 .1 Μαρία Διαμαντή
Η Ανατολή και η Δύση στο Μυθιστόρημα του Ν. Καζα-
ντζάκη, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
1 .1 -1 .3 Εύα Κοκκινίδη
Ο Βασίλης ο Αρβανίτης και Βίος και Πολιτεία του Αλέξη
Ζορμπά: συγκλίσεις και αποκλίσεις
1 .3 -1 .4 Απόστολος Μπενάτσης
Νίκος Καζαντζάκης, Βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά:
Οι ζωικές αξίες, η ένταση του πάθους και η αίσθηση της
ελευθερίας
1 .4 -11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11. -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝτΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡοΝοΙ τοΥ ΚΡΗτΕΣ ΔΗΜΙοΥΡΓοΙ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχάλης Τρούλης – Αντώνης Καρτσάκης
11.3 -11.4 Ελευθερία Τελειώνη
Νίκος Καζαντζάκης και Ισπανία: τα ταξίδια, οι ανταπο-
κρίσεις, το βιβλίο
11.4 -12. Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη
Καζαντζάκης – Θεοτοκόπουλος: μια άλλη ανάγνωση των
Τερτσίνων
12. -12.1 Κέλη Δασκαλά
Η Σπιναλόγκα στη λογοτεχνία: από τη Γαλάτεια Καζα-
ντζάκη στη Βικτόρια Χίσλοπ
12.1 -12.3 Λένα Ψηλομανουσάκη-Πιλατάκη
Σελίδες από την ανέκδοτη αυτοβιογραφία του Επαμεινώνδα
Ρεμουντάκη: Ο Επαμεινώνδας Ρεμουντάκης σε πρώτο πρό-
σωπο (Σπιναλόγκα 193 -19 7)
12.3 -12.4 Guy (Michel) Saunier
Μάνα και ερωμένη στην «Πρώτη αγάπη» του Κονδυλάκη
12.4 -13. Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Η ιστορική συνείδηση στην πεζογραφία της Αρτεμισίας Χα-
ριτάκη
13. -13.1 Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Ο Νέος Ερωτόκριτος (του Παντελή Πρεβελάκη) και η μα-
ντινάδα
16
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
13.1 -13.3 Ασπασία Μίχα-Λαμπάκη
Μνημεία Λόγου στον Ήλιο του Θανάτου του Παντελή Πρε-
βελάκη
13.3 -13.4 Αντώνης Καρτσάκης
Ο Ήλιος του Θανάτου του Παντελή Πρεβελάκη και το ευ-
ρωπαϊκό μυθιστόρημα Διαμόρφωσης (“Bildungsroman”)
13.4 -14. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΠο τοΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝο ΣτοΥΣ ΣΥΓΧΡοΝοΥΣ ΔΗΜΙοΥΡΓοΥΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αλεξάνδρα Ζερβού – Ελπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή
17.3 -17.4 Δημήτρης Καράκωστας
Ο μύθος της Αριάδνης στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία
του εικοστού αιώνα
17.4 -1 . Eλπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή
Τηλέμαχος Μουδατσάκις, Άμφια Εταίρας: η πολυπλοκότητα
του Μύθου και της Ιστορίας της Κρητικής Γης
1 . -1 .1 Δημήτρης Περοδασκαλάκης
«Ο Δαίδαλος στην Κρήτη» του Άγγελου Σικελιανού και το
τραγικό στοιχείο
1 .1 -1 .3 Σταυρούλα Τσούπρου
Η Κρήτη του Μανόλη Γιαλουράκη: ταξιδιωτικές εντυπώ-
σεις ή πατρίδος (λογοτεχνικό) εγκώμιο;
1 .3 -1 .4 Στυλιανός Λαμπάκης
Το ιστορικό έμμετρο δράμα Κάτω από το λιοντάρι της Βε-
νετιάς της Δώρας Μοάτσου-Βάρναλη
1 .4 -19.1 Μιχάλης Τρούλης
Γεώργιος Ανδρέα Βαρδιάμπασης, ο πρώτος θρηνωδός των
32 εκτελεσθέντων στον Γουρνόλακο του Ψηλορείτη τον Σε-
πτέμβριο του 1943
19.1 -19.3 Petre Ben
Το λογοτεχνικό Ηράκλειο επί Μεταξά
19.3 -19.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
17
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
τΡΙτΗ 25.10.2011
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
οΙ τοΥΡΚοΚΡΗτΙΚοΙ ΣτΗΝ ΚοΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ τΗ ΛοΓοτΕΧΝΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στρατής Παπαμανουσάκης – Αντώνης Αναστασόπουλος
.4 -9. Niyazi Karan
Οι Τουρκοκρητικοί στην ανατολική «περιφέρεια Μεσο-
γείου»/«Κιλικία»
9. -9.1 Peter Ben
Σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων σε δυο νουβέλες του
Ηρακλείου: η Γκιουλμπέ του Γιάννη Μουρέλλου (1926) και
ο Απαγορευμένος έρωτας του Γιώργου Μαράντη (1946)
9.1 -9.3 Hakan M. Uzbek
Change of the conditions of socio-spatial segregation between
Christian and Muslim communities on Ottoman
Crete
9.3 -9.4 Γιάννης Γιγουρτσής, Hakan M. Uzbek
Some perspectives about the Cretan War in Turkish
Literature and the interplay of rational and irrational views
in an “Unknown” book of the early 3 ’ ies
9.4 -1 . Μαρία Σώρου
Μεταβιβάσεις ακινήτων και εμπράγματες απαιτήσεις με-
ταξύ Μουσουλμάνων της Σπιναλόγκας και Χριστιανών της
Επαρχίας Μεραμπέλου (1 1-19 3)
1 . -1 .1 Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη
Δικαιοπραξίες τουρκοκρητικών. Η σημασία της μαρτυρίας
1 .1 -1 .3 Gordana Blagojević
Συμβολή στη μελέτη για την προσωπικότητα του Βέροβιτς
πασά: οι απόγονοί του στο Βελιγράδι και την Κρήτη σή-
μερα
1 .3 -1 .4 Γιάννης Γιγουρτσής
Αναμνήσεις της πολυπολιτισμικότητας στην νεοελληνική
εθνική λογοτεχνία και η περίπτωση του Μανώλη Δερμι-
τζάκη
1 .4 -11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11. -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
το ΠΡοΣΦΥΓΙΚο ΖΗτΗΜΑ ΣτοΝ 19ο ΚΑΙ τοΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννης Παπιομύτογλου – Γιάννης Γιγουρτσής
11.3 -11.4 Αντώνης Αναστασόπουλος
Χρήσεις του νερού στο οθωμανικό Ηράκλειο
11.4 -12. Γεώργιος Βίδρας
Ο ναχιγιές Τεμένους στα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κυ-
ριαρχίας και η συγ κρότηση των μουσουλμανικών γεωκτησιών
12. -12.1 Παναγιώτης Παρασκευάς
Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στο Ρέθυ-
μνο την περίοδο 1922-193 : προβλήματα και λύσεις μέσα
από τον τοπικό τύπο
12.1 -12.3 Γεώργιος Φρυγανάκης
Προσφυγικός Συνοικισμός Ρεθύμνου
12.3 -12.4 Νίκος Ανδριώτης
Προσφυγιά και παλιννόστηση στην Κρήτη κατά τη διάρ-
κεια και μετά το τέλος της επανάστασης του 1 21-1 3
12.4 -13. ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΙΛΜ: Τουρκοκρήτες (σκηνοθεσία: Κώστας
Νταντινάκης)
13. -13.1 Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης
Το Δίκαιο στις αποφάσεις της Χριστιανικής Δημογεροντίας
Ηρακλείου
13.1 -13.3 Μιχάλης Τσαπόγας
Ιθαγένεια, μειονότητα, θρησκευτική ελευθερία και εθνικό
κράτος στα Συντάγματα της Κρητικής Πολιτείας
13.3 -13.4 Στρατής Παπαμανουσάκης
Συγκρητισμός, Αρχές και ρήτρες του Κρητικού Δικαίου
13.4 -14. Απόστολος Παπαϊωάννου
Η πρώτη γραπτή μαρτυρία (21 Νοεμβρίου 1 66) για την
ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου (9 Νοεμβρίου 1 66) από
τον Μανόλη Σκουλά (1 4 -1 66)
13.4 -14. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣτΡοΓΓΥΛΗ τΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νίκος Παπαδάκης – Αντώνης Χουρδάκης
17.3 -19.3 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η κρητική ιστοριογραφία τον 20ό και 21ο αιώνα: απο-
λογισμός και προοπτικές
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ:
Αντώνη Αναστασόπουλου, Νίκου Ανδριώτη, Γιάννη Γι-
γουρτσή, Γιάννη Γρυντάκη, Νίκου Καραπιδάκη, Στρατή Πα-
παμανουσάκη, Μάνου Περάκη, Αντώνη Χουρδάκη, Νίκου
Ψιλάκη
τΕτΑΡτΗ 26.10.2011
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΗ ΚΑΙ ΜοΝΑΣτΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βασίλης Χαρωνίτης – Μανόλης Ανδρέας Λενακάκης
.4 -9. Δημήτρης Σάββας
Η Μονή των Απεζάνων από έγγραφα των αρχείων της Βι-
κελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
9. -9.1 Νικόλαος Μαρκοδημητράκης
Πατριαρχικά έγγραφα υπόμνησης συνδρομών των Ιερών
Σταυροπηγιακών Μονών Κρήτης προς το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο
9.1 -9.3 Μανούσος Κλάδος
Τίτος Σιλιγαρδάκης: η συμβολή του στην ανάδειξη των το-
πικών Αγίων
9.3 -9.4 Σιδέρης Παχουνδάκης
«Ο Δεκαπενταύγουστος». Η θρησκευτικότητα ως μνήμη
και ταυτότητα. Το Εθνογραφικό παράδειγμα ενός ορεινού
χωριού των Χανίων Κρήτης
9.4 -1 . Ιωάννης Μπολανάκης
Δυο σύγχρονες ασκητικές μορφές του ορεινού Αποκό-
ρωνα
1 . -1 .1 Σταύρος Φωτάκης
Διακεκριμένοι μοναχοί, στην Ιερά Μονή Ασωμάτων, από
τον Άγιο Ιωάννη Χλιαρό Αμαρίου Ρεθύμνου
2
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
1 .1 -1 .3 Ευαγγελία Πατεράκη
Το επώνυμο Πατεράκης κατά την μετανάστευση των
Κρητικών στην Αμερική 19 7-1924. Συμβολή στην ιστο-
ρία της οικογένειας
1 .3 -1 .4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1 .4 -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΛΑοΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δημήτρης Σάββας – Μανώλης Δρακάκης
11.3 -11.4 Ζαχαρίας Σμυρνάκης
Τα τοπωνύμια Ντιχαλό, Σφαγωνιές, Φουρκό στο Αβδού
11.4 -12. Κωστής Ηλ.Παπαδάκης
Τα οικογενειακά: «Κυρίμης» («Χατζηδάκης»), στις επαρχίες
Αγίου Βασιλείου και Μυλοποτάμου Ρεθύμνου και «Βίδος»,
στην επαρχία Αγίου Βασιλείου
12. -12.1 Χριστόφορος Χαραλαμπάκης
Γλώσσα και Λαογραφία
12.1 -12.3 Μανώλης Γασπαράκης
Ήχος και νόημα στο ριζίτικο τραγούδι
12.3 -12.4 Αμαλία Κουμπούρα
Το Δημοτικό Τραγούδι της Ξενιτειάς στην Κρήτη στους
Νεοτέρους Χρόνους
12.4 -13. Βασίλης Γ. Χαρωνίτης
Το κανίσκι στ’ Ανώγεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνης
13. -13.1 Ανδρέας Λενακάκης
Μαγικές επωδοί, κατάδεσμοι και διαβαστικά στη Μεσαρά
13.1 -13.3 Νίκος Ψιλάκης
Μεταμφιέσεις και μάσκες στην Κρήτη
13.3 -13.4 Άννα-Ιωάννα Γουήλ-Μπαδιεριτάκη
Λανθασμένες τιτλοφορήσεις ενδυματολογικών εκθεμάτων
σε νεοελληνικά λαογραφικά μουσεία, καθώς και σε εκδό-
σεις αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Ενδεικτικά
παραδείγματα
13.4 -14. Bernhard Weber
About the discrepancy of Cretan Folk Costumes between
dance- presentation and authenticity
14. -14.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
21
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΣΥΓΧΡοΝΗ ΚΡΗτΙΚΗ τΕΧΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νίκος Ψιλλάκης – Δημήτρης Περοδασκαλάκης
17.3 -17.4 Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου
Το επάγγελμα του ζωγράφου στην Κρήτη στα τέλη του 19ου
αιώνα
17.4 -1 . Μαρία Αθανασέκου
Νικόλαος Κουνελάκης (;): Προσωπογραφία της Ζωής ή αλ-
ληγορία της ζωής; Η κρυμμένη εικονογραφία της κόρης
με το θαλασσί ένδυμα
1 . -1 .1 Μίρκα Παλιούρα
Εικονογραφική απόδοση της κρητικής εξέγερσης (1 97) στο
περιοδικό Le Tour du Monde
1 .1 -1 .3 Σπύρος Στεργίου
Φ. Καλούτση – Λ. Ζυγομαλά. Βίοι παράλληλοι
1 .3 -1 .4 Μανόλης Καρτεράκης, Αναστασία Κοντογιώργη
Εθνικός Ρομαντισμός και «Αστική Χειροτεχνία» στην Ελ-
λάδα: η περίπτωση της Φλωρεντίνης Καλούτση
1 .4 -19.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.1 -19.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.3 -19.4 Κωνσταντίνος Πρώιμος
Απλοποίηση και υποκειμενικότητα. Το αίτημα για μια νέα
ζωγραφική ενότητα από τον Ερρίκο Φραντζισκάκη
19.4 -2 . Ιωάννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου
Ο Γιώργος Ανεμογιάννης, σκηνογράφος του ελληνικού και
ξένου ρεπερτορίου
2 . -2 .1 Μελίτα Εμμανουήλ
Tο μνημείο στους Λάκκους του Γιάννη Μαρκαντωνάκη και
η έννοια του τοτέμ στη σύγχρονη τέχνη
2 .1 -2 .3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
22
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
ΠΕΜΠτΗ 27.10.2011
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜοΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙτΕΚτοΝΙΚΗ ΣτΗ ΣΥΓΧΡοΝΗ ΚΡΗτΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ασπασία Παπαδοπετράκη – Νίκος Τσαγκαράκης
.3 - .4 Αγησίλαος Αλιγιζάκης, Μαρία Χναράκη, Κωνσταντίνος
Ατσαλάκης, Λύδια Αλιγιζάκη, Εμμανουήλ Στρατάκης, Αν-
δρέας Γιακουμάκης, Εμμανουήλ Χναράκης
Η καντάδα στην Ανατολική Κρήτη
.4 -9. Αγησίλαος Αλιγιζάκης, Μαρία Χναράκη, Κωνσταντίνος
Ατσαλάκης, Εμμανουήλ Χναράκης, Ανδρέας Γιακουμάκης
Τουρκοκρητικοί λαϊκοί μουσικοί και χορευτές
9. -9.1 Αγησίλαος Αλιγιζάκης, Κωνσταντίνος Ατσαλάκης, Μαρία
Χναράκη, Ανδρέας Γιακουμάκης, Εμμανουήλ Χναράκης
H συμβολή και η επιρροή του Ευστράτιου Καλογερίδη στην
κρητική μουσική
9.1 -9.3 Αγησίλαος Αλιγιζάκης, Μαρία Χναράκη, Εμμανουήλ Χνα-
ράκης, Ανδρέας Γιακουμάκης, Γρηγόρης Φραγκουλιδάκης,
Κωνσταντίνος Φυσαράκης
Λαϊκοί Μουσικοί και χορευτές της επαρχίας Πεδιάδος
(19 -197 )
9.3 -9.4 Αντώνης Νουκάκης
Τα Αγροτικά Συγκροτήματα (Μετόχια) της περιοχής του
πρώην Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου
9.4 -1 . Μαρία Αρακαδάκη
Παραδοσιακή τεχνική ορολογία. Το πιο απειλούμενο
κομμάτι της κτισμένης μας κληρονομιάς
1 . -1 .1 Νικόλαος Πατσαβός
Αναπαραστάσεις του Ιστορικού Χώρου της Κρήτης στη
Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Παιδεία: από τη βίωση στην πε-
ριγραφή κι από την ερμηνεία στην ανάκτηση
1 .1 -1 .3 Αλέξιος Τζομπανάκης
Iστορία, μνήμη, ανάμνηση. Η ανάκτηση εντός ιστορικού
ιστού. Μέθοδοι και παραδείγματα από την παλιά πόλη των
Χανίων
1 .3 -1 .4 Νικόλαος Πετράκης
Η καταστροφή του Κρητικού τοπίου κατά τον 2 ό αιώνα:
αίτια, συνέπειες, προτάσεις
23
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
1 .4 -11. Μιχάλης Πιτυκάκης
Βραχομορφές σε αρχαίους λατρευτικούς χώρους της Κα-
λαμαύκας και της Ιεράπετρας
11. -11.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.1 -11.3 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η ΚΡΗτΗ ΣτΗ ΣΥΓΧΡοΝΗ ΠοΛΙτΙΣτΙΚΗ ΔΗΜΙοΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρία Αρακαδάκη – Αλέξιος Τζομπανάκης
11.3 -11.4 Ασπασία Παπαδοπεράκη
«Oι δρόμοι της πέτρας» και η διαχρονική αξία τους στο κτί-
σιμο των μινωικών και των μετέπειτα κρητικών πόλεων (της
περιοχής του Hρακλείου)
11.4 -12. Αργύρης Πατρονώτης
«Μαστόροι χτίστες στην Κρήτη»
12. -12.1 Έφη Ψιλλάκη
«Εντοιχίζοντας» το παρελθόν: Σύγχρονες χρήσεις των υλι-
κών καταλοίπων. Το παράδειγμα δυο κρητικών πόλεων
12.1 -12.3 Δήμητρα Σιδηροπούλου
Από το μέγαρο Καλοκαιρινού στο Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης: Η αρχιτεκτονική και χρηστική διαδρομή ενός ιστο-
ρικού κτηρίου
12.3 -12.4 Βασιλική Πλιάτσικα, Θανάσης Σωτηρίου
Μινωικές επιδράσεις στο έργο του αρχιτέκτονα Νικόλαου
Ζουμπουλίδη
12.4 -13. Σπυρίδων Παπαβασιλείου
Αναζητώντας το έτερον ήμισυ... Το Καθολικό της Μονής
Αγίων Πάντων – «Αγιασμένος» Ιεράπετρας. Απόπειρες κα-
τανόησης και αναπαράστασης
13. -13.1 Νίκος Τσαγκαράκης
Η σημασία του να είναι κανείς κρητικός: αναπαραστάσεις
του τόπου και των κατοίκων της Κρήτης, στον ελληνικό
και διεθνή κινηματογράφο
13.1 -13.3 Ερατοσθένης Καψωμένος
Η Κρήτη και το Μεσογειακό πολιτισμικό πρότυπο
13.3 -14. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
24
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΑτΑΛΗΚτΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρία Αρακαδάκη – Αλέξιος Τζομπανάκης
11.3 -11.4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ
11.4 -12. Καταληκτικός λόγος από την Επιστημονική Επιτροπή του
Τμήματος
Ψηφίσματα
2
1. Ελευθερία Ανταλουδάκη, Ζαχαρίας Κυπριωτάκης
Ξυλευόμενα φυτά χρησιμοποιούμενα σε αγροτικά νοικοκυριά της
Κρήτης
2. Ευάγγελος Χαριτόπουλος
Βενετικό και οθωμανικό τοπίο, μνημεία και οδικό δίκτυο στην εν-
δοχώρα του Ρεθύμνου, μια πρόταση αποκατάστασης
3. Gerassimos A. Papadopoulos
The Earthquake and Tsunami History of Crete from the 2nd Millenium
BC up to 2 1
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
Γ
o
th
ΑΙΘοΥΣΑ
ΠΕΡΙΗΓΗτΙΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
POSTERS
Συντονισμός
Μανώλης
Δρακάκης

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β, "ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ"


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.10.2011
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΣτΟΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αναστασία Παπαδία-Λάλα – Δημήτρης Τζουγκαράκης
17.30-17. 5 Anagnostis Agelarakis
On the Significance of Crete in Emperors John III Vatatzis
and Michael VIII Palaiologos Political Foreign Affairs and
Military Strategies, and the Contributions and Fate of the
Cretan Military Contingent in the Byzantine Army of
Emperor Andronikos II Komnenos
17. 5-18.00 Ελεωνόρα Κουντούρα, Νίκη Κουτράκου
Ο Άνθιμος Αθηνών, Πρόεδρος Κρήτης και οι αντιθετικές
τάσεις ορθόδοξης συσπείρωσης και διάσπασης στην Ύστε-
ρη Βυζαντινή Εποχή. Μια προσέγγιση μέσω των λογίων
αγιολογικών κειμένων
18.00-18.15 Constantine Canavas
Revisiting Arabic Sources on Mining and Metallurgy in
Medieval Crete
18.15-18.30 Χαράλαμπος Γάσπαρης
Για την τιμή και το συμφέρον της πατρίδας. Οι «θυσίες» των
Βενετών της Κρήτης για την υπεράσπιση της κυριαρχίας
τους (13ος-1 ος αι.)
18.30-18. 5 Χρύσα Μαλτέζου
Μέτρα της Βενετίας εναντίον των οικογενειών των επα-
ναστατών στην Κρήτη (1 ος αι.)
18. 5-1 .15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1 .15-1 .30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1 .30-1 . 5 Arnold Van Gemert
Η πόλη και ο νομός του Ρεθύμνου στα 1 87-1 0
1 . 5-20.00 Κώστας Τσικνάκης
«Τω πόθω της θέας των αγαλμάτων ρωννύμενος». Αρ-
χαιολογικές αναζητήσεις στην Κρήτη του 15ου αι.
20.00-20.15 Ασπασία Παπαδάκη
Από τον δούκα στον γενικό προνοητή. Θεσμικές διαφο-
ροποιήσεις και συμπτώσεις στη βενετική Κρήτη
20.15-20.30 Κώστας Λαμπρινός
Η εποχή των μεταρρυθμίσεων: Πολιτική ιδεολογία και κοι-
νωνική αλλαγή στην Κρήτη των Βενετών (16ος – 17ος αι.)
20.30-20. 5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
5
ΣΑΒΒΑτΟ 22.10.2011
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΣτΟΡΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χρύσα Μαλτέζου – Γιάννης Μαυρομάτης
8. 5- .00 Αντώνης Πάρδος
Η αγγαρεία στην Κρήτη κατά τη βενετική περίοδο (1561-
16 0), άλλη μια προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου
.00- .15 Μαρία Πατραμάνη
Φεουδάρχες και μοναστήρια. Διοίκηση και οικονομική εκ-
μετάλλευση μονών στο Μαλεβίζι (16ος – 17ος αι.)
.15- .30 Δημήτρης Τσουγκαράκης, Ελένη Αγγελομάτη
Μοναστήρια και αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά τη βενετο-
κρατία στην Κρήτη
.30- . 5 Γιώργος Βιολιδάκης
Ένας δικαστικός αγώνας αγροτών του Ρεθύμνου κατά της
αυθαίρετης αναπροσαρμογής των φεουδαρχικών τους
υποχρεώσεων
. 5-10.00 Ρομίνα Τσακίρη
Η διαδρομή ενός πρόσφυγα στο βενετοκρατούμενο Λα-
σίθι. Νέες ειδήσεις για τον τόπο και τα πρόσωπα (16ος –
17ος αι.)
10.00-10.15 Κατερίνα Κορρέ
Ο στρατιωτικός διοικητής Αντώνιος Ευδαιμονογιάννης και
το φέουδο της Σούδας (τέλη 16ου αι.)
10.15-10. 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
10. 5-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΣτΟΡΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:
Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου – Χαράλαμπος Γάσπαρης
11.30-11. 5 Ελένη Τσουραπά
Οικογενειακές πρακτικές, οικονομικές δραστηριότητες και
πολιτικές διεργασίες: Η περίπτωση του οίκου των Venier
της Κρήτης (15ος – 17ος αι.)
11. 5-12.00 Γιώργος Γεωργής
Η οικογένεια Κορνάρο στην Ανατολική Μεσόγειο
12.00-12.15 Εμμανουήλ Σταυρουλάκης
Ο Κρης ιατρός Γιώργος Κορνάρος (1620-1686) στη Βενε-
τία του 17ου αι.
12.15-12.30 Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Πόλεμος και καθημερινή ζωή στην Κρήτη κατά τη βενε-
τική περίοδο (16ος – 17ος αι.)
12.30-12. 5 Benjamin Arbel
Being a Jewish woman in Candia’s Zudecca during the
Sixteenth Century
12. 5-13.00 Γιάννης Μαυρομάτης
Διαθήκες κατά την περίοδο του Κρητικού Πολέμου (16 5-
166 )
13.00-13.15 Γιάννης Γρυντάκης
Το πρωτόκολλο του νοτάριου Τζώρτζη Πάντιμου
13.15-13.30 Ιωάννης Χατζάκης
Μισθώσεις εργασίας και μαθητείες στη νοταριακή πρακτική
της βενετικής Κρήτης
13.30-13. 5 Κατερίνα Χατζάκη
Οι σχέσεις των δύο φύλων στις αγροτικές περιοχές της Κρή-
της της βενετοκρατίας
13. 5-1 .00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
6
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
7
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΣτΟΡΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Arnold Van Gemert – Μαρία Πατραμάνη
17.30-17. 5 Μαρίνα Κουμανούδη
Ο υλικός κόσμος ενός βενετού αξιωματούχου στην ανα-
γεννησιακή Κρήτη
17. 5-18.00 Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου
Εργαστήρια και παραγγελία έργων αργυροχρυσοχοΐας στον
Χάνδακα (1 ος – 15ος αι.)
18.00-18.15 Αγγελική Πανοπούλου
Ινβεντάρια τεχνιτών: Καταγραφές των εργαλείων και του
εξοπλισμού των κρητικών εργαστηρίων (16ος – 17ος αι.)
18.15-18.30 Ουρανία Καραγιάννη
Καταγραφή κινητής περιουσίας κατά τη μεταφορά της από
τον Χάνδακα στη Βενετία: Το libretto sive inventario της
Querina Barbarigo (16 7)
18.30-18. 5 Τατιάνα Μαρκάκη
«… άλες τρις κασέλες ταλπεδένες σγουραφιστές, δουκά-
τα 36…». Συμβολή στη μελέτη της υλικής κουλτούρας στο
βενετοκρατούμενο Χάνδακα κατά τη διάρκεια του Κρητικού
Πολέμου (16 7-1650)
18. 5-1 .15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1 .15-1 .30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1 .30-1 . 5 Μιχάλης Χατζηδάκης
Στα χνάρια του Christoforo Buondelmonti. Νέα στοιχεία
για το ταξίδι του Κυριακού Αγκωνίτη στην Κρήτη το κα-
λοκαίρι του 1 5
1 . 5-20.00 Μαρία Γαλανάκη, Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης
Νέα στοιχεία για το λόγιο μητροπολίτη Κρήτης Νικηφό-
ρο Μοσχόπουλο από τη Βοδλειανή Βιβλιοθήκη της Οξ-
φόρδης
20.00-20.15 Χρήστος Ζαμπακόλας
Τα κατάλοιπα της βιβλιοθήκης του κρητικού λόγιου Μά-
ξιμου Μαργούνιου, μέσα από την απογραφή της κινητής
του περιουσίας
20.15-20.30 Γιάννης Χρηστάκης
Τρία βυζαντινά τοπωνύμια-οικισμοί στην περιοχή Απιδίων
Σητείας
20.30-20. 5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.10.2011
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΣτΟΡΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ιωάννα Στεριώτου – Ασπασία Παπαδάκη
.00- .15 Μανούσος Μαραγκάκης
Κοινωνικές αναπαραστάσεις της διοίκησης και ηγεσίας στην
κρητική λογοτεχνία
.15- .30 Έλση Μαθιοπούλου-Τορναρίτου
Πολιτιστικά επιτεύγματα Κρήτης-Κύπρου κατά την εποχή
της Φραγκοκρατίας
.30- . 5 Γιάννης Καλογεράκης
Στατιστικές μέθοδοι στη βενετοκρατούμενη Κρήτη
. 5-10.00 Ηλίας Κολοβός
Από τα βενετικά στα οθωμανικά Χανιά: στοιχεία για την
πόλη και την αγορά των Χανίων σύμφωνα με την οθωμα-
νική απογραφή του 1650
10.00-10.15 Ιωάννα Στεριώτου
Οι κινήσεις των Βενετών στην περιοχή Ρεθύμνου-Χανίων,
μετά την παράδοση της Κρήτης το 166
10.15-10.30 Νίκος Παπαγιαννάκος
Από την Πόρτα της Άμμου στα σπίτια της Sabbionara
10.30-10. 5 Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη
Εργασιακές και εμπορικές δραστηριότητες Κρητών στην
Κέρκυρα τον 17ο αι.
10. 5-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓλωΣΣΑ ΚΑΙ λΟΓΟτΕχνΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχαήλ Πασχάλης – Τασούλα Μαρκομιχελάκη
11.30-11. 5 Wim F. Bakker, Dia Philippides
Μια πρώτη προσέγγιση στη ρίμα της Παλαιάς και Νέας Δια-
θήκης
11. 5-12.00 Βάλτερ Πούχνερ
Ανοιχτά ζητήματα στην ανάλυση του κρητικού ποιήματος
Παλαιά και Νέα Διαθήκη
8
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
12.00-12.15 Νότης Τουφεξής
Ένας λόγιος του 16ου αι. ερμηνεύει τον Απόκοπο στην Κων-
σταντινούπολη. Ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς και η συνεργα-
σία του με τον Μαρτίνο Κρούσιο
12.15-12.30 Τίνα Λεντάρη
Ο άρχοντας, η γυναίκα και ο ιερέας: Για μια νέα ανάγνω-
ση του Απόκοπου
12.30-12. 5 Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα
Ο συμβολισμός του χωροχρόνου στον Ερωτόκριτο του Κορ-
νάρου
12. 5-13.00 Günther St. Heinrich
Ρεθεμνιώτικα: Πετράκης Μπεργαδής, «Τζαμπλάκος», Πι-
κατόρος
13.00-13.15 Σταματία Λαουμτζή
«Τση φύσης τα κουρφά» στον Ερωτόκριτο
13.15-13.30 Μιλτιάδης Παπαδάκης
«Λόγοι δισσοί» στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου
13.30-13. 5 Μιχάλης Πιερής
Μια δισυπόστατη ελληνο-ιταλική παράσταση του Ερω-
τόκριτου. Ένας διαφορετικός ερμηνευτικός φωτισμός
13. 5-1 .00 Γιώργος Καλλίνης
«Σαν τ΄αρμηνεύγει η φύση». Η λειτουργία της εκτενούς πα-
ρομοίωσης στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου
1 .00-1 .15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓλωΣΣΑ ΚΑΙ λΟΓΟτΕχνΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ηρακλής Καλλέργης – Βάλτερ Πούχνερ
17.30-17. 5 Μιχαήλ Πασχάλης
Η ελληνόγλωσση λογοτεχνία και οι Ακαδημίες της Κρήτης
17. 5-18.00 Geoffrey Horrocks, V. Tsakali
What Erotokritos would do: είχα + infinitive in Kornaro’s
Μasterpiece
18.00-18.15 Γωγώ Βαρζελιώτη
Η γυναίκα στα έργα της κρητικής δραματουργίας (16ος –
17ος αι.)
18.15-18.30 Ελένη Λαμπάκη
Η πρώτη έκδοση της Ερωφίλης (Βενετία 1637)
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
18.30-18. 5 Javier Alonso Aldama, Idoia Mamolar Sánchez
Φορτουνάτος: Παρατηρήσεις για τη μετάφραση της κω-
μωδίας στα ισπανικά
18. 5-1 .15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1 .15-1 .30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1 .30-1 . 5 Τασούλα Μαρκομιχελάκη
Παρατηρήσεις στον πρόλογο του Απόλλωνα, από την Πα-
νώρια του Χορτάτση
1 . 5-20.00 DomenicaMinniti-Gonias
Ιταλισμοί και διγλωσσία στο έργο του Χορτάτση: ΙΙ. Στάθης
20.00-20.15 Rosemary Bancroft-Marcus
Georgios Chortatsis: A new bilingual edition of his plays
and associated interludes
20.15-20.30 Ελένη Καραντζόλα, Κατερίνα Τικτοπούλου
Κειμενογλωσσική ανάλυση διαθηκών Κρητών νοταρίων
20.30-20. 5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
δΕΥτΕΡΑ 24.10.2011
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓλωΣΣΑ ΚΑΙ λΟΓΟτΕχνΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Javier Alonso Aldama – Κατερίνα Τικτοπούλου
.15- .30 Ελένη Καραντζόλα, Τάσος Παπαϊωάννου
Σχετικά με την αφηγηματική γλώσσα διδαχών Κρητών
.30- . 5 Δέσποινα Αθανασιάδου-Στεφανουδάκη
Το ανέκδοτο ομιλητικό έργο του Οσίου Ιωάννου του Ξένου
. 5-10.00 Dean Sakel
Νέο χειρόγραφο κρητικό των απομνημονευμάτων του Αρ-
σενίου Ελασσώνος
10.00-10.15 Ελένη Κακουλίδη-Πάνου
Για μια ανθολογία κρητικής πεζογραφίας (15ος – 17ος αι.)
10.15-10.30 Κομνηνή Πηδώνια
Κείμενα άλλων (και όχι των συγγραφέων) σε παλιές εκ-
δόσεις και χειρόγραφα έργων της κρητικής λογοτεχνίας του
16ου και του 17ου αι.
10.30-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
500
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
501
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓλωΣΣΑ ΚΑΙ λΟΓΟτΕχνΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κομνηνή Πηδώνια – Τίνα Λεντάρη
11.30-11. 5 Ηρακλής Καλλέργης
Η ρητορική ορολογία στα σχόλια του Φραγκίσκου Πόρ-
του στον Αισχύλο
11. 5-12.00 Ανδρέας Μανιός, Μάριος Παπαδάκης,
Γεωργία Φραγκάκη, Μάριος Φραγκάκης
Ο Αθανάσιος Σκληρός και η ιατρική του «Κρητικού Πο-
λέμου»
12.00-12.15 Σπύρος Ευαγγελάτος
Υπήρξαν θεατρικές παραστάσεις σε ελληνική γλώσσα στη
βενετοκρατούμενη Κρήτη;
12.15-12. 5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
12.30-1 .30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τα κείμενα της Κρητικής γραμματείας: το status της έρευ-
νας – προτάσεις, προοπτικές
1 .00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Το Ρέθυμνο της Οθωμανικής περιόδου μέσα από τα μνη-
μεία του (Τζαμί Καρά Μουσά, συμβολή οδών Αρκαδίου
και Βίκτωρος Ουγκώ)
Οργάνωση: 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και
Σύλλογος Παλιάς Πόλης
τΡΙτΗ 25.10.2011
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡχΑΙΟλΟΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αθανάσιος Παλιούρας – Τζένη Αλμπάνη
.00- .15 Δημήτριος Δρακούλης
Το δίκτυο οικισμών της Επαρχίας Κρήτης κατά την πρώι-
μη βυζαντινή περίοδο ( ος – 6ος αι.)
.15- .30 Ευάγγελος Χαριτόπουλος
Το βενετικό και οθωμανικό τοπίο: μνημεία και οδικό δίκτυο
στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
.30- . 5 Νικόλαος Σκουτέλης
Η γεωμορφολογία της Κρήτης στη συγκρότηση των πα-
ραδοσιακών οικισμών
. 5-10.00 Maria Ricciardi
Gortyna Byzantina: Nuovi dati sullo suiluppo topografico
10.00-10.15 Isabella Baldini
Ebrei, Pagani e Cristiani a Gortyna nel V secolo
10.15-10.30 Βασιλική Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη
Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Αγ. Τίτου της Γόρτυνας και
η συμβολή τους στη χρονολόγηση του μνημείου
10.30-10. 5 Σταύρος Μαμαλούκος
Ζητήματα διαμόρφωσης των όψεων στη μεσαιωνική να-
οδομία της Κρήτης
10. 5-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡχΑΙΟλΟΓΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Maria Ricciardi – Βασιλική Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη
11.30-11. 5 Νίκος Τσιβίκης
Αρχιτεκτονική μορφή και κατασκευαστική τεχνολογία σε να-
ούς της Κρήτης κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα (13ος – 15ος αι.)
11. 5-12.00 Σοφία Κατόπη
Μηχανισμοί εφαρμογής ιταλικών προτύπων στην κοσμι-
κή αρχιτεκτονική της Κρήτης κατά το 16ο και 17ο αι.
12.00-12.15 Μαρία Βακονδίου
Εργαστήρια λιθοξοϊκής στις επαρχίες Μυλοποτάμου και
Αμαρίου του Ν. Ρεθύμνου κατά τη βενετική περίοδο
12.15-12.30 Γιάννης Φαντάκης, Μαριάννα Αγγελάκη
Η ενετική έπαυλη στο Καρύδι, Δήμου Αποκορώνου Νομού
Χανίων
12.30-12. 5 Νίκη Αποστόλου, Φωτεινή Μπέλλιου
Η αρχιτεκτονική της μονής Παλιανής
12. 5-13.00 Ξένη Σίμου
Οικοδομική ιστορία και αρχιτεκτονική του συγκροτήμα-
τος της Μονής Αγ. Τριάδος Τσαγκαρόλων
13.00-13.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
502
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
503
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡχΑΙΟλΟΓΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ιωάννης Βολανάκης – Γεώργιος Κακαβάς
17.30-17. 5 Περίανδρος Επιτροπάκης
Δυτικές επιδράσεις στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού
τύπου του ναού του Αγ. Μάμα στον Σαμπά Πεδιάδος Ηρα-
κλείου Κρήτης
17. 5-18.00 Ελένη Κανάκη
Νέα αρχαιολογικά δεδομένα για το Ναό του Αγ. Γεωργί-
ου του Τροπαιοφόρου στις Άνω Αρχάνες
18.00-18.15 Αθανάσιος Παλιούρας
Το Αγιοφάραγγο και τα χριστιανικά ασκηταριά της Νότιας
Κρήτης
18.15-18.30 Βασίλης Βαρουχάκης
Αρχαιολογικά κατάλοιπα από την επίχωση του βυζαντινού
τείχους στην πλατεία Κατεχάκη Χανίων
18.30-18. 5 Αναστασία Γιαγκάκη
Εντοιχισμένα πινάκια σε εκκλησίες της Κρήτης: Μερικά πα-
ραδείγματα
18. 5-1 .00 Χρυσή Μπούρμπου
Οι διατροφικές συνήθειες στη βυζαντινή Κρήτη (7ος – 13ος
αι.): Μια διεπιστημονική προσέγγιση
1 .00-1 .15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1 .15-1 .30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1 .30-1 5 Ιsabella Benda-Weber
The Development of Post-Byzantine Female Costume in
Crete and in Aegean
1 . 5-20.00 Βάλια Αγγελάκη
Παρατηρήσεις σε παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας σε
ναούς της Κρήτης
20.00-20.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
τΕτΑΡτΗ 26.10.2011
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡχΑΙΟλΟΓΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχάλης Ανδριανάκης – Ιωάννης Ταβλάκης
.00- .15 Νικολέττα Πύρρου
Οι τοιχογραφίες του Αγ. Στεφάνου στη Δρακώνα Κισσάμου
.15- .30 Κωνσταντίνος Ψαράκης
Ο τοιχογραφημένος ναός του Αγ. Νικολάου στα Κολοκά-
σια Σφακίων
.30- . 5 Άννα-Αναστασία Παπαδομανωλάκη
Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του Αγ. Δημητρίου στο Λει-
βαδά Σελίνου και ο ζωγράφος του
. 5-10.00 Σταύρος Μαδεράκης
Μια προσπάθεια πλαστογράφησης ξένου έργου από τον Ιω-
άννη τον Παγωμένο (αρχή του 1 ου αι.)
10.00-10.15 Πετρούλα Βαρθαλίτου
Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού της Αγ. Ειρήνης στον
Άγιο Μάμα Μυλοποτάμου
10.15-10.30 Τζένη Αλμπάνη
Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Ονουφρίου κοντά στη
Γέννα Αμαρίου
10. 5-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡχΑΙΟλΟΓΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παναγιώτης Βοκοτόπουλος – Αικατερίνη Μυλοποταμιτάκη
11.30-11. 5 Μαρία Μπορμπουδάκη
Νέες παρατηρήσεις στη ζωγραφική της Παναγίας του Μέρωνα
11. 5-12.00 Αικατερίνη Μυλοποταμιτάκη
Ο δίκογχος τοιχογραφημένος ναός των Αγ. Νικολάου και
Χαραλάμπους στο Μιλιαρίσι Μονοφατσίου Ηρακλείου
12.00-12.15 Ιωάννης Βολανάκης
Ο βυζαντινός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Έξω Λα-
κώνια Μεραμβέλου Λασιθίου Κρήτης
50
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
505
12.15-12.30 Μανώλης Πατεδάκης
Επιγραφές με υμνολογικά και αγιολογικά κείμενα σε τοιχο-
γραφημένους ναούς της Κρήτης
12.30-12. 5 Μιχάλης Τρουλλινός
Διάγνωση, παθολογία και προτάσεις συντήρησης του τοι-
χογραφικού διακόσμου του ναού της Παναγιάς των Πατσών
Αμαρίου
12. 5-13.00 Ιωάννης Ταβλάκης
Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της μονής Δο-
χειαρίου
13.00-13.15 Στυλιανός Περδίκης
Νέα στοιχεία για την εικόνα του Ιωάννη του Θεολόγου του
Θ. Πουλάκη που βρίσκεται στην Κύπρο
13.15-13.30 Κωνσταντίνος Σκαμπαβίας
Ενυπόγραφες εικόνες Κρητών ζωγράφων 15ου και 16ου αι.
στο Μουσείο Κανελλοπούλου
13.30-1 .00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡχΑΙΟλΟΓΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Όλγα Γκράτζιου – Κωνσταντίνος Σκαμπαβίας
17.30-17. 5 Ιωάννα Χριστοφοράκη
Τρίπτυχο με την Pietà, τον Άγιο Φραγκίσκο και τη Μα-
γδαληνή στο Μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης
17. 5-18.00 Πανωραία Μπενάτου
Εικονίδιο με το Χριστό «Άκρα Ταπείνωσις» στοΜουσείο
Μπενάκη
18.00-18.15 Ελένη Κουλουμπή
Δυτικοευρωπαϊκές επιδράσεις στη Μεταβυζαντινή τέχνη
της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων
18.15-18.30 Ειρήνη Πάνου
Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: Οι γονείς της Θεοτόκου στις
εκκλησίες της Κρήτης και στο έργο του Άγγελου Ακοτάντου
18.30-1 .00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΠΕΜΠτΗ 27.10.2011
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡχΑΙΟλΟΓΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στυλιανός Περδίκης – Σταύρος Μαδεράκης
.00- .15 Ίλια Μοττάκη
Μια εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε στο Βρετανικό Μουσείο
και το ζήτημα της γνησιότητάς της
.15- .30 Καλλιόπη-Φαίδρα Καλαφάτη
Ένα κρητικό τρίπτυχο του δεύτερου μισού του 16ου αι.
.30- . 5 Παρασκευή Παπαδημητρίου
Βημόθυρα κρητικής σχολής του 15ου και 17ου αι. χωρίς τον
Ευαγγελισμό
. 5-10.00 Ανδρομάχη Κατσελάκη
Οι επιδράσεις της Κρητικής ζωγραφικής στις τοιχογραφίες
του Ναού της Παλαιοπαναγιάς στη Στενή Ευβοίας
10.00-10.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΑτΑλΗΚτΙΚΗ ΣΥνΕδΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχάλης Ανδριανάκης – Χαράλαμπος Γάσπαρης
11.30-11. 5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
11. 5-12.00 Καταληκτικός λόγος από την Επιστημονική Επιτροπή
του Τμήματος
Ψηφίσματα
506
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
507
1. Ελένη Κανάκη, Χαρά Μπιλμέζη
Βυζαντινό Κεραμικό Εργαστήριο στο Ηράκλειο
2 Φωτεινή Κουγλέρη
Το βενετσιάνικο μέγαρο της οικογένειας Clodio στο Χρωμοναστή-
ρι Ρεθύμνου
3. Μαρία Μαρή
Ιστορική τοπογραφία της Ιεράπετρας από την Α΄ Βυζαντινή έως και
τη Βενετική περίοδο
. Αικατερίνη Μυλοποταμιτάκη, Μαρία Μαδριτσάκη, Ναταλία Μαρ-
νέλλου
Φρούριο Τέμενος: Η ανασκαφική έρευνα του 2010
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
B
o
th
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
POSTERS
Συντονισμός
Κώστας
Γιαπιτσόγλου


Πηγή: www.iler.gr

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2, "ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ"


4 5
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.10.2011
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕπΙΦΑνΕΙΑΚΕΣ – ΓΕωΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥνΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ειρήνη Γαβριλάκη – Gerard Capdeville
9.00-9.15 Giacomo Biondi
Per una carta archeologica del territorio di Priniàs
9.15-9.30 Fausto Longo
Phaistos Surveys Project: From the Minoan Palace to the
Classical and Hellenistic Town
9.30-9.45 Amedeo Rossi
For a geophysical and paleo-environmental reconstruction
of Phaistos
9.45-10.00 ΜαρίαΜπρεδάκη,Αntonis Kotsonas, Αntonis Vasilakis,
ΤoddWhitelaw
Early Iron Age Knossos: An overview based on the surface
investigations of the Knossos Urban Landscape Project
10.00-10.15 Alain Duplouy
The Itanos Archaeological Survey
ΤΟπΟΓΡΑΦΙΑ – ΟΙΚΙΣΤΙΚη ΟΡΓΑνωΣη – ΑΡχΙΤΕΚΤΟνΙΚη
10.15-10.30 Romaric Bardet
Les cités crétoises et l’eau, de l’époque géométrique à la
période romaine
10.30-10.45 Elisabeth Mlinar
Forts and Watchtowers on Crete in Classical and Hellenistic
Times
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟπΟΓΡΑΦΙΑ – ΟΙΚΙΣΤΙΚη ΟΡΓΑνωΣη – ΑΡχΙΤΕΚΤΟνΙΚη
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρία Μπρεδάκη – Todd Whitelaw
11.30-11.45 Κωνσταντίνος Τζιαμπάσης
Οι τοπικές διαφοροποιήσεις στην οικία, στις πόλεις της κλα-
σικής και ελληνιστικής Κρήτης
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
11.45-12.00 Σταυρούλα Μαρκουλάκη
Η τοπογραφία της αρχαίας Πολυρρήνιας
12.00-12.15 Γιάννης Χριστοδουλάκος, Σταυρούλα Μαρκουλάκη
Το Σύστημα Ύδρευσης της Αρχαίας Πολυρρήνιας
12.15-12.30 Gerard Capdeville
Lappa, cite Cretoise
12.30-12.45 Καλλιόπη Μπάικα
Χερσαία και υποβρύχια έρευνα των λαξευτών νεωσοίκων
της Κρήτης (αρχαία Ρίθυμνα, Τρυπητός Σητείας, Μάταλα)
12.45-13.00 Επαμεινώνδας Καπράνος
Ο παράλιος οικισμός του Σταυρωμένου – η κατοίκηση δια-
μέσου των αιώνων (προκαταρκτική παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων της στρωματογραφικής έρευνας που διενερ-
γήθηκε το 1999)
13.00-13.15 Αντώνης Κοτσώνας
O Federico Halbherr και η αρχαϊκή Ελεύθερνα
13.15-13.30 Εύα Τέγου
Κλασική Κρήτη: Η περίπτωση της Αξού
13.30-14.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟπΟΓΡΑΦΙΑ – ΟΙΚΙΣΤΙΚη ΟΡΓΑνωΣη – ΑΡχΙΤΕΚΤΟνΙΚη
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Donald Haggis – Dario Palermo
17.30-17.45 Antonella Pautasso, Salvatore Rizza
Per una nuova ipotesi ricostruttiva del tempio a sulla patella
di Prinias. Nuovi dati da scavi e ricerche
17.45-1 .00 Nunzio Allegro, Rosario Maria Anzalone, Emmanuella
Santaniello
Γόρτυνα: Έρευνες στον οικισμό του Προφήτη Ηλία
ΚΡηΤη – ΑΙΓΑΙΟ – ΑνΑΤΟΛΙΚη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
1 .00-1 .15 Σταύρος Περουλάκης
Θρόνοι Φαλάσαρνας: Λατρευτικοί θρόνοι ή επιτάφιες στήλες;
1 .15-1 .30 George Harrison
A dedication from hellenistic Phalasarna: Phoenician influence
in Crete?
1 .30-19.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
4 6
4 7
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΡηΤη – ΑΙΓΑΙΟ – ΑνΑΤΟΛΙΚη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: George Harrison – Αγγελική Λεμπέση
19.30-19.45 Damien Aubriet
Mylasa et la Crète
19.45-20.00 Francesco Guizzi
Cretan Settlements in Asia Minor
20.00-20.15 Jérémy Lamaze
Study on “central-hearth” buildings in the Aegean, in
Cyprus, and in the Levant – From the end of the Bronze Age
to the Early Iron Age –Origins, architectural patterns, and
developments
20.15-20.30 Κυριάκος Ψαρουδάκης
Ιδαίο Άντρο και Αίγυπτος στην πρώιμη εποχή του σιδήρου
20.30-20.45 Matteo D’Acunto
The “Hunt Group” of the Idaean Shields: the South Syrian
and North Syrian Groups
20.30-20.45 Κατερίνα Τζανακάκη
Η διακίνηση των αττικών ερυθρόμορφων αγγείων στην
Κρήτη. Συμβολή στη μελέτη της κλασικής περιόδου του νη-
σιού
20.45-21.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚη 23.10.2011
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΑΦΟΙ – ΤΑΦΙΚΕΣ πΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΦΥΣΙΚη ΑνθΡωπΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αντώνης Κοτσώνας – Katja Sporn
9.00-9.15 Anagnostis Agelarakis
A dignified passage through the Gates of Hades: The burial
custom and practice of cremation at Orthi Petra in
Eleutherna-Rethymno, Crete
9.15-9.30 Ειρήνη Γαβριλάκη
Νεκροταφεία των ρωμαϊκών χρόνων στην περιοχή Σφα-
κακίου – Σταυρωμένου Ρεθύμνης
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
4
9.30-9.45 Στέλλα Μανδαλάκη
Ταφικές πρακτικές και κοινωνική διαστρωμάτωση στη ρω-
μαϊκή πόλη της Ινάτου. Μαρτυρίες από την ανασκαφή δύο
ρωμαϊκών νεκροταφείων
νΕΕΣ ΑνΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥνΕΣ
9.45-10.00 Rossella Gigli
Nuove ricerche nell’ area a sud del tempio B nell’insediamento
arcaico della Patela di Prinias
10.00-10.15 Dario Palermo
L’attività della Missione Archeologica dell’Università di
Catania a Priniàs (Creta) dal 2006 al 2011
10.15-10:30 Ζαχαρίας Βασιλάκης, Μαρία Μπρεδάκη
Ρωμαϊκή αγρέπαυλη με ψηφιδωτά δάπεδα στο Καστέλι δή-
μου Μοιρών Ηρακλείου
10.30-10.45 Donald Haggis
Public Dining and Ritual Consumption in the Archaic Civic
Buildings at Azoria, East Crete
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
νΕΕΣ ΑνΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥνΕΣ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σταυρούλα Μαρκουλάκη – Εύα Γραμματικάκη
11.30-11.45 Νότα Καραμαλίκη
Αρχαίο Ιερό στα Μικρά Ανώγεια Ρεθύμνης
11.45-12.00 Alexandre Farnoux, Βασιλική Ζωγραφάκη
Νέες έρευνες στη Δρήρο
ΤΕχνΟΛΟΓΙΑ – ΤΕχνη – ΕΙΚΟνΟΓΡΑΦΙΑ
12.00-12.15 Marina Albertocchi
Modellini di danzatoriI/danzatrici a Creta in epoca storica
12.15-12.30 Andrea Babbi
The Protogeometric Clay Human Figurines from Crete: Α
Reappraisal
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
4 9
12.30-12:45 Isabella Benda-Weber
The development of early Greek female costume and the
contribution of Crete in the 7th cent. B.C.
12.45-13.00 Katja Sporn
Figürliche Terrakotten hellenistisch-römischer Zeit von Kato
Symi Viannou
13.00-13.15 Joan Aruz, Νίκος Σταμπολίδης
Hunters and animal combats on a bowl from Eleutherna
and the imagery of interaction
13.15-13.30 Μαρία Γιοκαριδάκη-Σκανδάλη
Κεραμεική και ευρήματα κλιβάνου στην Αργυρούπολη Ρε-
θύμνης
13.30-13.45 Jenifer Moody, Jane E. Francis, Eleni Nodarou
The Fabrics of Cretan Amphoras from Sphakia
13.45-14.00 Νόνη Μαραβελάκη, Μαρία Βλαζάκη, Ν. Καλαφατά,
Ν. Καλλιθράκας-Κοντός
Χρονολόγηση κονιαμάτων από το Λόφο Καστέλλι Χανίων
με βάση τη φυσικο-χημική ανάλυσή τους ποστερ
14.00-14.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΕχνΟΛΟΓΙΑ – ΤΕχνη – ΕΙΚΟνΟΓΡΑΦΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Anagnostis Agelarakis – Martha Bowsky
17.30-17.45 Παυλίνα Καραναστάση
Ένα ταφικό ανάγλυφο από την Απτέρα και ο «εκρωμαϊσμός»
της Κρήτης
17.45-1 .00 Μιχάλης Μιλιδάκης, Χριστίνα Παπαδάκη
Μαρμάρινα τραπεζοφόρα στο Μουσείο Κισάμου
1 .00-1 .15 Μαρία Κυρίμη, Ελένη Τζιράκη
Δύο ψηφιδωτά δάπεδα από σωστική ανασκαφή σε οικόπεδο
του Λιμένος Χερσονήσου
1 .15-1 .30 Jane Ε. Francis
The Domed Beehives of Roman Phalasarna
1 .30-19.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.30-19.45 Nadia Coutsinas
Τhe glass material of Itanos (Eastern Crete)
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
490
19.45-20.00 Kalliopi Nikita
Luxury vessel glass of Early and Middle Imperial Roman
Crete: the evidence from Eleutherna – Sector I
20.00-20.15 Μαγδαληνή Βασιλειάδου
Ο 4ος μεταχριστιανικός αιώνας της Κρήτης μέσα από το
παράδειγμα της Ελεύθερνας
20.15-20.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.10.2011
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
νΟΜΙΣΜΑΤΙΚη – ΕπΙΓΡΑΦΙΚη
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Άννα Στραταριδάκη – Joan Aruz
9.00-9.15 Κατερίνα Παναγοπούλου
Η οικονομία της Κρήτης κατά τους ελληνιστικούς χρόνους:
Η μαρτυρία των νομισματικών «θησαυρών»
9.15-9.30 Μανόλης Στεφανάκης
Όταν τα ζώα ανέτρεφαν θεούς και θνητούς στην αρχαία
Κρήτη. Εικόνα και μύθος
9.30-9.45 Ανδρονίκη Οικονομάκη
Από την Πραισό στην Κυδωνία. Η τοπογραφία των «αρ-
χαϊκών» αλφαβήτων της Κρήτης
9.45-10.00 Angel Martínez
Ο Κρητικός Ύμνος στον Δικταίο Δία
10.00-10.15 Martha Baldwin-Bowsky
Apteraian Renaissance, Part II: The Evidence of the Italian
Sigillata Stamps from the Theater
10.15-10.30 Amanda Kelly
Getting your point across; lead slingshots from Crete
10.30-10.45 Νίκος Λίτινας
Αναζητώντας την ετυμολογία της λέξης «λαβύρινθος»
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – ΑΡχΕΙΑΚΕΣ πηΓΕΣ
10.45-11.00 Εμμανουήλ Περάκης
Αρχαίοι Κρητικοί φιλόσοφοι
11.00-11.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.15-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
491
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – ΑΡχΕΙΑΚΕΣ πηΓΕΣ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Angel Martίnez – Μανόλης Στεφανάκης
11.30-11.45 Αντώνιος Η. Σακελλαρίου
H Κρήτη στις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου
11.45-12.00 Νικόλαος Καλοσπύρος
Towards Dosiadas’ Conception of Poetry
12.00-12.15 Αικατερίνη Μανδαλάκη
Η μαρτυρία (FGrHist 334 F 4 ) του Ίστρου για αν θρωπο-
θυσίες στην αρχαία Κρήτη
12.15-12.30 Ανδρέας Μανιός, Μάριος Παπαδάκης,
Γεωργία Φραγκάκη, Μάριος Φραγκάκης
Κρήτες ιατροί της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
12.30-13.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
12.45-13.00 Bijon Signha
“The paradigm of Crete” in the classical age: Reality or imagination?
Cretan culture: Classical age, history, literature
13.00-13.15 Άννα Στραταριδάκη
The custom of γέλοια λέγειν among Phaestian boys
13.15-13.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
θΡηΣΚΕΙΑ – ΛΑΤΡΕΙΑ – ΜΥθΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νίκος Λίτινας – Francesco Guizzi
17.30-17.45 Eleonora Pappalardo
Pillars in Crete. Tradition and Innovation of an Un-iconic
Cult
17.45-1 .00 Δημήτρης Χατζηαγγέλου
Σπήλαια και λατρευτική δραστηριότητα στην Κρήτη και
στην Πελοπόννησο: ομοιότητες και διαφορές
1 .00-1 .15 Ελένη Νικολιδάκη
Μινωικοί μύθοι στους Λουκιάνειους διαλόγους
1 .15-1 .30 Daniela Lefèvre-Novaro
Les pierres à cupules attestées dans la Crète de l’âge du Fer:
chronologies, contextes, fonctions
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
492
1 .30-1 .45 Ευθύμιος Λαζόγκας
Μια προσέγγιση στο συμβολισμό του κρητικού Λαβυρίνθου
19.00-19.15 Νίκος Λεβεντάκης
Τροπές σε ιερά του Ψηλορείτη και ιδιαίτερα στο Ιδαίο Άντρο
19.15-19.30 Ελευθέριος Αλεξάκης
Ο κρητικός μύθος της Πασιφάης. Μια σύγχρονη
εθνολογική/ανθρωπολογική προσέγγιση
19.30-19.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.45-20.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΡΙΤη 25.10.2011
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛη ΤΡΑπΕΖΑ
9.00-10.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ρωμαϊκή Ιεράπυτνα: Τα γλυπτά της αυτοκρατορικής
πόλης
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΑΤΑΛηΚΤΙΚη ΣΥνΕΔΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νίκος Σταμπολίδης – Παυλίνα Καραναστάση
11.30-12.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
12.30-12.45 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2
(εισηγήτριες: Εύα Τέγου και Ειρήνη Γαβριλάκη)
12.45-13.00 Καταληκτικός λόγος από την Επιστημονική Επιτροπή του
Τμήματος
Ψηφίσματα
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
493
1. Νικόλαος Βασιλάκης
Ρωμαϊκή οικία Χερσονήσου
2. Νικόλαος Βασιλάκης
Λαξευτοί οικισμοί της κλασσικής – ελληνιστικής περιόδου στην Κρή-
τη. Το παράδειγμα του Αγίου Θωμά
3. Α. Βεργανελάκη, Νόνη Μαραβελάκη, Α. Γαλανού,
Ι. Δογάνη, Ν. Καλλιθράκας-Κοντός
Μελέτη δομικών υλικών Θεάτρου αρχαίας Απτέρας και προτάσεις
συντήρησής τους
4. Καλλιόπη Γκαλανάκη, Χριστίνα Παπαδάκη
Το ομηρικό Ρύτιον μέσα από τους περιηγητές (16ος – 19ος αιώνας)
και την παλαιά και νέα ανασκαφική έρευνα (1954-200 )
5. Καλλιόπη Γκαλανάκη, Ιωάννα Τριανταφυλλίδη
Λαξευτοί οικισμοί της κλασικής-ελληνιστικής περιόδου στην Κρή-
τη. Το παράδειγμα του Προφήτη Ηλία Αρκαλοχωρίου
6. Επαμεινώνδας Καπράνος, Εύα Τέγου, Νίκη Τσατσάκη
Νέα αρχαιολογικά στοιχεία στην περιφέρεια της αρχαίας Ελεύθερνας
7. Ευθυμία Κατάκη, Αγγελική Τσίγκου
Εμπορικοί αμφορείς στην Κυδωνία των κλασικών και ελληνιστικών
χρόνων
. Μαρία Κυρίμη, Ελένη Τζιράκη
Δύο ψηφιδωτά δάπεδα από σωστική ανασκαφή σε οικόπεδο του Λι-
μένος Χερσονήσου
9. Εμμανουήλ Μαρινάκης
Στοιχεία για τη νομισματική κυκλοφορία στην αρχαία Κίσαμο
κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο (1ος αι. π.Χ. – 3ος αι. μ.Χ.) με βάση ανα-
σκαφικά ευρήματα.
10. Κλεάνθης Σιδηρόπουλος
Νομισματικά ευρήματα από τον αρχαίο οικισμό στον Προφήτη Ηλία
Αρκαλοχωρίου
11. Jacopo Boneto, Francesca Ghedini
Il teatro del Pythion di Gortina
12. Nikos Panagiotakis, Anthi Dipla, Marina Panagiotaki
A possible Greek Sanctuary in the north part of the Pediada Region
in Central Grete
13. Todd Whitelaw, Antonis Vasilakis, Maria Bredaki
Roman Knossos: new evidence for urban organisation from the
Knossos Urban Landscape Project
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A2
o
th
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
POSTERS
Συντονισμός
Βίλυ Αποστολάκου
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

Πηγή: www.iler.gr

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1, "ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ"


4 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.10.2011
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΑΙΓΑΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΡΗΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρία Βλαζάκη – Philip Betancourt
17.00-17.15 Τιμητική εκδήλωση για τον MalcolmWiener
17.15-17:30 Constance von Riiden
Τhe Prince of the Lilies in Egypt. The relief paintings from
Tell el Dab’a in the eastern Nile Delta
17.30-17.45 Marsia Sfakianou-Bealby
Through Egyptian eyes: Processional scenes of Aegeans in the
Theban Tombs of the Nobles. A macroeconomic approach
17.45-18.00 Judith Weingarten
A test of measurement
18.00-18.15 Assaf Yasur-Landau, Eric H. Cline, Nurith Goshen
New Aegean-style painted plaster from the Canaanite
palace at Tel Kabri
18.15-18.30 Louise Hitchcock
“All the Cherethites, and all the Pelethites, and all the Gittites”:
A current assessment of the evidence for the Minoan
connection with the Philistines
18.30-18.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
18.45-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΑΙΓΑΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΡΗΤΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κατερίνα Κόπακα – Gerald Cadogan
19.30-19.45 Brandel Ossi Νisch
A ivory pyxis from the fosse temple at Lachish
19.45-20.00 Vasif Şahoğlu
Ceşme-Bağlararası: A western Anatolian harbour settlement
with Minoan links
20.00-20.15 Çiğdem Maner
Across the sea: Minoan building techniques at the end of
the MBA and in the LBA in southeastern and central
Anatolia
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
20.15-20.30 Δημήτριος Μάτσας, Luca Girella, Peter Pavúk
Minoanization or Hybridization? Aspects of the Minoan
presence at Mikró Vouní (Samothrace) in the Middle Bronze
Age
20.30-20.45 Ioanna Galanaki, Evi Goroyianni
Crete and the Cyclades reconsidered: Communication
networks and processes during the Middle Bronze and the
beginning of the Late Bronze Age in the light of new
evidence from Lefkandi and Keos
20.45-21.00 Anna Klys
The Afiartis Project: Current survey results on Karpathos
with special reference to Minoan penetration
21.00-21.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.10.2011
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΑΙΓΑΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΡΗΤΗ (συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Geraldine C. Gesell – Malcolm Wiener
8.30-8.45 Manolis Melas
The politics of colonization: Continuity, change and
acculturation in the Minoan periphery
8.45-9.00 Δήμητρα Κρίγκα
Η ΥM Ι εισηγμένη κεραμεική στο Ακρωτήρι Θήρας και η
ΥK Ι εισηγμένη κεραμεική στην Κρήτη κατά τη Νεοανα-
κτορική περίοδο. Νέα στοιχεία για τις περιοχές της Κρή-
της με τις οποίες είχαν εμπορικές σχέσεις οι Θηραίοι
9.00-9.15 Καλλίτσα Γιαννοπούλου-Τσιάκα
Η ταύτιση της θρησκείας και της γλώσσας της μινωικής Κρή-
της με την αρχαία Ελλάδα
9.15-9.30 Ελένη Κωνσταντινίδη-Συβρίδη
Η διασπορά της κρητικής χρυσοχοΐας στον μυκηναϊκό κόσμο
9.30-9.45 Thanasis Papadopoulos
The Minoans in Western Greece and Italy. An overview of
the archaeological evidence
9.45-10.00 Σταύρος Οικονομίδης
Κρήτη και μεταλλουργικά κέντρα της βόρειας Ιταλίας κατά
την Ύστερη Χαλκοκρατία
4 2
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
4 3
10.00-10.15 Ελένη Παλαιολόγου
Μινωικά ευρήματα από θαλαμωτούς τάφους στις Μυκήνες
10.15-10.30 Lena Papazoglou-Manioudaki
A stag’s head rhyton from Pylos. The Minoan connection
10.30-10.45 Katrin Bernhardt
Mycenaean imports to Crete: Some thoughts on the
interrelations between the Greek mainland and Crete
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΑΙΓΑΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΡΗΤΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νένα Γαλανίδου – Vasif Şahoğlu
11.30-11.45 Maria Mina
Minoan metal objects on Cyprus: Εvidence for the
construction of social identity and ethnicity
11.45-12.00 Ιωάννης Φάππας
Ἐν ποντοπόροισι νέεσσι… Επαφές και σχέσεις της Κρήτης
με την ηπειρωτική Ελλάδα κατά την Ύστερη Μυκηναϊκή
περίοδο. Η περίπτωση της Βοιωτίας
ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
12.00-12.15 Elpida Hadjidaki
The first Minoan shipwreck: Eight years of study
12.15-12.30 Θεοτόκης Θεοδούλου
Η ενάλια αρχαιολογική έρευνα στην Κρήτη μέχρι σήμερα
και οι προοπτικές της
12.30-12.45 Kostas Halikias, Stavroula Apostolakou
Settlement patterns in the Ierapetra region: A case study of
the island of Chryssi
12.45-13.00 Παρασκευή Δροσινού, Κατερίνα Κόπακα
Γαυδοπούλα. Μια πολιτισμική περιήγηση στη «Μικρή
Γαύδο»
13.00-13.15 Κατερίνα Κόπακα
Μικροί τόποι, σημαντικά ζητήματα πολιτισμού. Το αρχαιο-
λογικό παράδειγμα της Γαύδου
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
13.15-13.30 Thomas F. Strasser, Eleni Panagopoulou, Curtis Runnels
The Palaeolithic and Mesolithic periods on Crete: Chronostratigraphic
evidence from the Plakias survey
13.30-14.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νότα Καραμαλίκη – Αντώνης Βασιλάκης
17.00-17.15 Νένα Γαλανίδου
Κρήτη, Εποχή του Λίθου: Χρονολογικές συνέχειες, γεω-
γραφικές ασυνέχειες
17.15-17.30 Serena Di Tonto
The formation of the identity and the organisation of a Neolithic
community: Some evidence from Phaistos (Crete)
17.30-17.45 Simona Todaro
Prepalatial Phaistos from a diachronic perspective: The
formation of a Cretan tell Göran
17.45-18.00 Μαρίνα Γκιάστα, Βάσω Λίπα, Ιωάννης Γκιάστας
ΥΜ ΙΒ: από το παρελθόν στο μέλλον μιας κοινωνίας σε κρί-
ση: αρχιτεκτονικές εκφάνσεις, ερμηνευτικές προτάσεις
18.00-18.15 Gerald Cadogan
Are there any patterns? The destructions, disasters, abandonments,
establishments and resettlements of Bronze Age
Crete
18.15-18.30 Göran Henriksson, Mary Blomberg
The results of the Uppsala project on Minoan astronomy
18.30-19.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.15-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
4 4
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
4 5
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ανάγια Σαρπάκη – Λευτέρης Πλάτων
19.30-19.45 Αντώνης Βασιλάκης
Τρυπητή: Νοικοκυριό και καθημερινή ζωή σε ένα μικρό προ-
ανακτορικό μινωικό χωριό της νότιας Κρήτης
19.45-20.00 Tim Campbell-Green, Antonis Vasilakis
The Prepalatial settlement of Trypiti: The view from the
pottery
20.00-20.15 Ρένα Βεροπουλίδου, Αντώνης Βασιλάκης
Η βρώση των μαλακίων κατά την Προανακτορική περίοδο
20.15-20.30 Βαλασία Ισαακίδου, Αντώνης Βασιλάκης
Κτηνοτροφία και κατανάλωση ζώων στην ΠΜ Τρυπητή:
Στοιχεία από τη ζωοαρχαιολογική μελέτη
20.30-20.45 Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Emeri Farinetti
H αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στην Τρυπητή Αστε-
ρουσίων (2007-8): Πρώτα αποτελέσματα
20.45-21.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.10.2011
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ελένη Χατζάκη – Jan Driessen
8.45-9:00 Martin Hoffmeister
Early Minoan II construction technology: Vasiliki and
Myrtos Phournou Koryphi
9:00-9.15 Froukje Klomp
Vasiliki Kephalaki revisited: a reassessment of its Early
Minoan architecture
9.15-9.30 Thibaut Gomree, Maia Pomadère
The Pi Area at Malia: An exploration of a Prepalatial, Protopalatial
and Neopalatial period Minoan town quarter
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
9.30-9:.45 Charlotte Langhor, Emanuela Alberti
A preliminary examination of the Neopalatial pottery from
Area Pi at Malia
9.45-10.00 Martin Schmid
Architecture minoenne à Malia: Restitutions
10.00-10.15 Ελένη Γεροντάκου
Στοιχεία για την πολιτική και οικονομική οργάνωση της μι-
νωικής εγκατάστασης της Ζάκρου λίγο πριν την ίδρυση του
ΥΜ Ι ανακτόρου
10.15-10.30 Αλεξάνδρα Σαλίχου
Αρχιτεκτονικού χαρακτήρα επεμβάσεις σε κτίρια του ανα-
κτορικού οικισμού της Κάτω Ζάκρου
10.30-10.45 Μιχάλης Ζωιτόπουλος
Το ανάκτορο και ο μινωικός οικισμός της Κάτω Ζάκρου
μετά την καταστροφή στο τέλος της Νεοανακτορικής πε-
ριόδου
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Lucia Nixon – Κωνσταντίνος Σμπόνιας
11.30-11.45 Λευτέρης Πλάτων
Καινούργιες ενδείξεις για τον κνωσιακό χαρακτήρα του ΥΜ
Ι ανακτόρου της Ζάκρου
11.45-12.00 Χρύσα Σοφιανού, Thomas Brogan
Ο μινωικός οικισμός στον Παπαδιόκαμπο Σητείας: 2007-2011
12.00-12.15 Jan Driessen
The Bronze Age settlement on the Kephali at Sissi
12.15-12.30 Todd Whitelaw, Maria Bredaki, Antonis Vasilakis
Prehistoric Knossos: Τracing its long-term history through
its surface record
12.30-12.45 John Bennet, Amy Bogaard, Eleni Hatzaki
First view: Τhe cityscape on Bronze Age Κnossos οn
Lower Gypsades
12.45-13.00 Eleni Hatzaki
Urban transformations: The Little Palace North Project and
the urban landscapes of Late Bronze Age Knossos
4
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
4 7
13.00-13.15 Ειρήνη Αντωνακάκη
Δαμάντρι: Ένα μινωικό κέντρο στην ανατολική Μεσαρά
13.15-13.30 Αθανασία Κάντα, Καλλιόπη Γκαλανάκη
Στοιχεία μινωικής μνημειακής τοπογραφίας από τον Άη-
Γιάννη Καπετανιανών του Δήμου Κόφινα
13.30-14.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ελένη Παπαδοπούλου – Vincenzo La Rosa
17.00-17.15 Nicola Cucuzza
La villa minoica di Kannià presso Mitropolis
17.15-17.30 Santo Privitera
Staple storage in Late Minoan IIIA2 Hagia Triada on Crete:
The ‘House of the decapitated rooms’
17.30-17.45 Colin Macdonald
The Period XV (later 14th century BC) pottery of the Building
4 at Palaicastro, East Crete
17.45-18.00 Ann-Louise Schallin
Wall coating in LM II and LM IIIA1 Chania: Evidence from
the Greek-Swedish excavations at Kastelli
18.00-18.15 Krzysztof Nowicki
Lasithi before Karfi: The history of settlement in the
Bronze Age
18.15-18.30 Saro Wallace
Collapse landscapes: A case study at Karfi, Lasithi
18.30-19.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αθανασία Κάντα – Thomas Brogan
19.30-19.45 Melissa Eaby
Unit A.2 at Chalasmenos
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
19.45-20.00 Carol R. Hershenson
The expression of social differentiation across time: A
diachronic study of Minoan halls
20:00-20:15 Andrea Vianello
Minoan foundation deposits of Palatial period
20.15-20.30 Χριστίνα Παπαδάκη
«Αποθέτες θεμελίωσης»: Εννοιολογικός προσδιορισμός, τυ-
πολογία και σημασία για τη λειτουργία της ζωής των κοι-
νοτήτων κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. στην Κρήτη
20.30-21.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.10.2011
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΙζΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στέλλα Χρυσουλάκη – Peter Warren
8.30-8.45 Valeria Lenuzza
Rain-water management in Minoan Crete
8.45-9.00 Maria Böttcher, Gerhard Plath
The beginnings of bridge construction. The example of the
Minoan road network
9.00-9.15 Φλάβιο Ζανόν
«Κλίμακες σχεδιασμού» στα περιφερειακά μνημεία του αρ-
χαιολογικού χώρου της Κνωσού
ΙΕΡΑ – θΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ
9.15-9.30 Κάτια Μαντέλη
Τελετουργική χρήση «χθόνιων» τόπων στη νεολιθική Κρήτη
9.30-9.45 Δήμητρα Πυλαρινού, Αντώνης Βασιλάκης
Οικισμός της τελικής νεολιθικής/πρώιμης προανακτορικής
στο Γάζι Ηρακλείου, και μια τελετουργική απόθεση κρα-
νίων ζώων
9.45-10.00 Ευάγγελος Κυριακίδης
Το ιερό κορυφής Φιλιόρημος – Γωνιές
10.00-10.15 Ελένη Παπαδοπούλου, Ίρις Τζαχίλη
Ιερό κορυφής στο Βρύσινα Ρεθύμνου: Τελετουργικά και λα-
τρευτικά στοιχεία ανακτορικού χαρακτήρα;
4 8
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
4 9
10.15-10.30 Δημήτρης Σφακιανάκης
You are welcome… to Crete. Goats and monkeys! Πήλινα ει-
δώλια πιθήκων από την κορυφή του Βρύσινα
10.30-10.45 Ευάγγελος Κυριακίδης
Τα ιερά κορυφής και τα ειδικά σκεύη
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΕΡΑ – θΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ίρις Τζαχίλη – Pietro Militello
11.30-11.45 Τιμητική εκδήλωση για τον Vincenzo La Rosa
11.45-12.00 Vincenzo La Rosa
ΥΜ ΙΙ βωμοί στην Αγία Τριάδα: Μια λατρεία αναγνώρισης
κοινής ταυτότητας των ερειπίων;
12.00-12.15 Peter Warren
A Minoan shrine on Gypsadhes, Knossos
12.15-12.30 Robin Hägg
On spatial relationships in Minoan religious architecture
12.30-12.45 Lucia Nixon
Ιnvestigating Minoan sacred landscapes of the Mesara Plain
12.45-13.00 Χρήστος Σ. Αγουρίδης, Λεωνίδας Βοκοτόπουλος
Στα άκρα της χώρας: Τα ιερά σπήλαια του Αδιάβατου Κα-
ρουμών
13.00-13.15 Μαρία Σκόρδου
Φουρνάδος Γραμβούσας Κισάμου: Νέα αρχαιολογική
θέση. Πρώτη παρουσίαση
13.15-13.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΕΡΑ – θΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μεταξία Τσιποπούλου – Robin Hägg
17.00-17.15 Florence Gaignerot-Driessen
From communal incorporated shrines to public independent
sanctuaries in LM III Crete
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
17.15-17.30 Dario Puglisi
Ritual performances in Minoan lustral basins: New
observations on an old hypothesis
17.30-17.45 Kathrin Müller
Ιn search for criteria: Minoan “cult rooms” in the architecture
and art of the Palatial period
17.45-18.00 Nικόλαος Ζαρίφης
Eνδείξεις για την ύπαρξη κεντρικής υπόστυλης αίθουσας
στο πρώτο παλαιοανακτορικό Συγκρότημα Vτου Iερού της
Σύμης Bιάννου
18.00-18.15 Arianna Rizio
Agricoltura e culti agrari nell’Egeo e a Creta nel II millennio
a.C.
18.15-18.30 Katia Perna
Materiali del TM III C dal deposito sul margine orientale
della Patela di Priniàs
18.30-19.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΕΡΑ – θΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Elisabetta Borgna – Χρήστος Μπουλώτης
19.30-19.45 Αναστασία Τζιγκουνάκη
Στοιχεία λατρείας από τον Άγιο Ιωάννη Αμαρίου
19.45-20.00 Loeta Tyree
The significance of pottery from Minoan sacred caves
ΤΑΦΟΙ – ΤΑΦΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ – ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
20.00-20.15 Μεταξία Τσιποπούλου:
Καθορίζοντας το τέλος της Προανακτορικής φάσης στον
Πετρά Σητείας. Νέα δεδομένα από την ανασκαφή του νε-
κροταφείου
20.15-20.30 Σεβαστή Τριανταφύλλου, Μεταξία Τσιποπούλου, Philippe
Betancourt
Κεφάλα Πετρά, Σητείας: Ανθρώπινα οστά και ταφικές πρα-
κτικές στην ΠΜ βραχοσκεπή
470
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
471
20.30-20.45 Norbert Schlager
Livari in context: EM Mesara-type tholos tombs and their
respective settlements
20.45-21.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΡΙΤΗ 25.10.2011
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΑΦΟΙ – ΤΑΦΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ – ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Photini MacGeorge – Χριστοφίλης Μαγγίδης
8.30-8.45 Ilaria Caloi
Funerary rituals in the Protopalatial period (MM IB-MM
IIB): Τhe evidence from Kamilari and from the other Mesara
tholos tombs
8.45-9.00 Lucy Goodison
At death’s door: New evidence and new narratives from the
Mesara-type tombs
9.00-9.15 Luca Girella
The Kamilari tholos tombs project: Νew light on an old
excavation
9.15-9.30 Σεβαστή Τριανταφύλλου, Luca Girella
Η συμβολή της μελέτης των ανθρώπινων οστών στην ερ-
μηνεία του θολωτού τάφου στο Καμηλάρι, στην πεδιάδα
της Μεσαράς
9.30-9.45 Flora Michelaki
Mortuary architecture and depositional behaviour in the
tholos cemeteries of south-central Crete, 3000-1700 BC: Τhe
case of Kephali Odigitrias at “Skaniari Lakkos”
9.45-10.00 Emily Miller Bonney
A phenomenological analysis of the tholos tombs at
Lebena, Crete
10.00-10.15 Argyro Nafplioti
Mortuary variability, social and biological status in Middle
Bronze Age Crete: The case of Ailias (Knossos)
10.15-10.30 Γιάννης Παπαδάτος, Χρύσα Σοφιανού
Το μινωικό νεκροταφείο στο Λιβάρι Σκιάδι, δήμου Λεύκης,
νοτιοανατολική Κρήτη
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
10.30-10.45 Ειρήνη Γαλλή, Κρίστη Δαμηλάτη
Ο θολωτός τάφος στο Κράσι, «… ένα απροσδόκητον
novum»
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΑΦΟΙ – ΤΑΦΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ – ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Lucy Goodison – Γιάννης Παπαδάτος
11.30-11.45 Christophilis Maggidis
Divine politics: Cemetery and sanctuary as arena for political
domination and social transformation in Minoan Crete
11.45-12.00 Ελένη Γεωργουλάκη
Η αμφισημία των κινητών ευρημάτων στα ταφικά σύνολα
της Μινωικής Κρήτης. Ερμηνευτική προσέγγιση
12.00-12.15 Lucia Alberti
‘Mycenaeans’ at Knossos again: Removing the skeletons from
the cupboard
12.15-12.30 Ευθυμία Καράντζαλη
«… δύναμις ‘υψίστου’ επισκιάσει σοι»: Η σημασία των ευ-
ρημάτων ενός τάφου του πρώιμου 14ου αι. π.Χ. από τα Περ-
βόλια Μαλίων
12.30-12.45 Άγγελος Μπούφαλης, Γιάννης Σακελλαράκης
Μια τελετουργική απόθεση σε ταφικό σπήλαιο της μυκη-
ναϊκής περιόδου στον Ψηλορείτη
12.45-13.00 Γιάννης Λιονής
Υστερομινωικός θαλαμωτός τάφος (;) στο Ατσιπόπουλο
13.00-13.15 Λουκία Φλεβάρη
Υστερομινωικός θαλαμοειδής τάφος στον Κάστελλο Απο-
κορώνου Νομού Χανίων
13.15-13.30 Ευτυχία Πρωτοπαπαδάκη
ΥΜ ΙΙΙΓ ταφή στη νεκρόπολη της Κυδωνίας
13.30-13.45 Photini MacGeorge
Ταφές νεογνών και παιδιών, intra muros, στη Μινωική
Κρήτη
13.45-14.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
472
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
473
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΩΜΑ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΙΣθΗΣΕΙΣ – ΕΝΔΥΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Emily Miller Bonney – Γιώργος Ρεθεμιωτάκης
17.00-17.15 Anna Simandiraki-Grimsaw
Pots as people, people as pots: Minoan anthropomorphic
vessels
17.15-17.30 Céline Murphy
A study of gesture in Minoan iconography: Towards the
recovery of messages lost in time
17.30-17.45 Laura-Concetta Rizotto
Sounds from the sea: Conch shells in the Bronze Age on
Crete
17.45-18.00 Ευγενία Περισυνάκη
Κρητική όρχησις
18.00-18.15 Eva Andersson Strand, Joanne Cutler
Textile production at three Middle Minoan centres
18.15-18.30 Bernice R. Jones
The Minoan peak-back robe: An investigation of Middle
Minoan dress
18.30-19.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.00-19.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΩΜΑ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΙΣθΗΣΕΙΣ – ΕΝΔΥΣΗ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Έφη Σακελλαράκη – Νώτα Δημοπούλου
19.15-19.30 Τίνα Μπολώτη
«Έμπλεα πτηνών και ανθέων»: Περίτεχνα διακοσμημένα
στοιχεία γυναικείας ενδυμασίας στο Αιγαίο της Ύστερης
Χαλκοκρατίας
19.30-19.45 Ευαγγελία Στεφανή
Τo γυναικείο ένδυμα στην ανακτορική Κρήτη: μόνο εμπο-
ρικό προϊόν ή μέσον πολιτικής προπαγάνδας;
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
ΤΕΧΝΗ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
19.45-20.00 Χρήστος Μπουλώτης
Κουκονήσι Λήμνου: Από ένα ιδιότυπο αγγείο με διπλό στό-
μιο στις μινωικές ταλισμανικές σφραγίδες
20.00-20.15 Evi Sikla
The authority of the bull: beyond Knossian ideology as
legitimization
20.15-20.25 Maria Shaw
The Labyrinth Fresco
20.25-20.40 Anastasios V. Harissis, Haralampos V. Harissis
Apiculture in the prehistoric Aegean: Minoan and Mycenaean
symbols revisited
20.40-20.55 Ελένη Παπαδοπούλου
Δώρα στη Θεά: Χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι από το Μυ-
λοπόταμο Ρεθύμνου
20.40-21.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.10.2011
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΕΧΝΗ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ (συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Anna Lucia D’Agata – Γιάννης Τζεδάκις
8.30-8.45 Ειρήνη Παπαγεωργίου
Η προπαγάνδα της εικόνας: Χώροι εισόδου σε δημόσια αι-
γαιακά κτήρια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και ο συ-
ναφής τοιχογραφικός διάκοσμος
8.45-9.00 Αθηνά Τσαμπανάκη
Μινωικές απεικονίσεις κήπων μέσα από τις τοιχογραφίες
στο προϊστορικό Αιγαίο. Ουτοπία ή πραγματικότητα;
9.00-9.15 Έλενα Σουλιώτη
Η σημασία και το περιεχόμενο του μινωικού συμβόλου του
«ιερού κόμβου»
9.15-9.30 Ellen Adams
Representing the anthropomorphic form in the Minoan
world
9.30-9.45 Fritz Blakolmer
Iconography versus reality: Goddesses and gods in Minoan
Crete
474
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
475
9.45-10.00 Evgenia Zouzoula
The Bird-ladies of Minoan iconography: Artistic fancy or
religious icons?
10.00-10.15 Νεκταρία Μαυρουδή
Άνδρες, γυναίκες και ένας… πίθηκος στην κρητική εικο-
νογραφία της Εποχής του Χαλκού
10.15-10.30 Νώτα Δημοπούλου
Εικόνες στο χρυσό: Σφραγιστικά δακτυλίδια, σφραγίδες και
περίαπτο από τον Πόρο Ηρακλείου
10.30-10.45 Γιώργος Ρεθεμιωτάκης
Το «Δακτυλίδι του Ιερού Ζεύγους» από τον Πόρο Ηρα-
κλείου και οι απαρχές του μινωικού ημερολογίου
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
20ή ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΕΧΝΗ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ (συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Judith Weingarten – Ingo Pini
11.30-11.45 Aμαλία Συνοδινού
Μinoan cats: Revealing their secrets
11.45-12.00 Αθανασία Κάντα, Αλεξία Σπηλιωτοπούλου
Hollow animal votives in Cretan sanctuaries. The case of
the Sanctuary at Symi Viannou
12.00-12.15 Μαρία Πατεράκη
Ομάδα ειδωλίων από το Σπήλαιο Μελιδονίου
12.15-12.30 Geraldine C. Gesell
The goddesses with up-raised hands at Kavousi: The relationship
between potters, fabrics, technology, and appearance
of the figure
12.30-12.45 Άγγελος Παπαδόπουλος
Ένοπλες μορφές, συμβολισμοί και εξουσία στην ΥΜ ΙΙΙ
Κρήτη: Μια εικονογραφική μελέτη
12.45-13.00 Brigitta Hallager
A pictorial scene on a pyxis at Khania
13.00-13.15 Γιάννης Τζεδάκις, Βίκυ Κολυβάκη
Χάραγμα σε πίθο από τη νεκρόπολη Αρμένων. Τοπογρα-
φικό σχέδιο ή «ιερό» παιχνίδι;
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
13.15-13.30 Dieter Rumpel
Homer und die “Schnittervase” (Harvesters’ Vase)
13.30-13.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13.45-14.15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Συντονισμός: Θανάσης Παπαδόπουλος
21η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΟΓΛΥΦΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Louise Hitchkock – Walter Müller
17.00-17.15 Eleni Drakaki
The ‘Master with Lion’ motif of Bronze Age Cretan iconography:
A comprehensive study
17.15-17.30 Μαρία Αναστασιάδου
Seals with centred-circles in the Aegean Bronze Age
17.30-17.45 Olga Krzyszkowska
Seals from Petras Siteia: New insights for MM II hard stone
glyptic
17.45-18.00 David Rupp, Μεταξία Τσιποπούλου
Νεοανακτορικός σφραγιδόλιθος με παράσταση γυναικεί-
ας μορφής από τον Πετρά Σητείας
18.00-18.15 Evangelia Tsangaraki
Human figures vis-à-vis bovines: A quantitative and
qualitative statistic comparison of two naturalistic motifs
on Neopalatial sealings
18.15-18.30 Ingo Pini
Divergent developments of the iconography of soft and hard
stone seals in the Late Minoan period
18.30-18.45 Pietro Militello
An einer “Stange hängende Gefässe”. Notes on a seal motif
18.45-19.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.15-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
47
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
477
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΟΓΛΥΦΙΑ (συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Olga Krzyszkowska – Yves Duhoux
19.30-19.45 Tsao Cevoli
Η Κρήτη και η μυκηναϊκή κατάληψη: Νέες αναγνώσεις
σφραγιστικών δακτυλιδιών με σκηνές μάχης
19.45-20.00 Walter Müller
The multiple function of Minoan and Mycenaean seals and
signet rings
20.00-20.15 Erik Hallager
Seven new seal stones from the Greek-Swedish-Danish Excavations
2010
ΓΡΑΦΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
20.15-20.30 Maurizio Del Freo, Julien Zurbach
La préparation du Supplément au Recueil des Inscriptions
en Linéaire A
20.30-20.45 Άρτεμις Καρναβά
Νεοανακτορικά σφραγίσματα εγγράφων: Φύλαξη και αρ-
χειοθέτηση
20.45-21.00 Helena Tomas
Development of the Cretan palm-leaf shaped clay tablet
21.00-21.15 Barbara Montecchi
Minoan feasting: An epigraphic perspective
21.15-21.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27.10.2011
23η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓΡΑΦΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Helena Tomas – Maurizio Del Freo
8.30-8.45 Άγγελος Τσαγράκης
Τα δεδομένα του αρχείου της Γραμμικής Β της Κνωσού για
τα αγγεία και την κεραμική γενικότερα. Σύγκριση με τα δε-
δομένα των υπολοίπων μυκηναϊκών ανακτορικών κέντρων
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
8.45-9.00 Μαρία Βλαζάκη, Louis Godart
Two new Linear inscriptions from Kastelli, Khania
9.00-9.15 Yves Duhoux
La Room of the Chariot Tablets du palais de Cnossos : école
scribale ou archives oubliées?
9.15-9.30 Anna Sacconi
Un Fragment de vase avec inscription en linéare B de Prinias
9.30-9.45 Βασίλης Π. Πετράκης
Οι ηγεμόνες των διοικήσεων της Υστεροχαλκής ΙΙ-ΙΙΙΒ πε-
ριόδου: Πόσο «Μινωίτες» και πόσο «Μυκηναίοι»;
9.45-10.00 Annette Teffeteller
Ahhiyawa, Akhaia, a- ka-wί- ja
10.00-10.15 Αγγελική Καραγιάννη
Χρονικές διαιρέσεις και οργάνωση στις πινακίδες της
Γραμμικής Β από την Κνωσό και την Πύλο
10.15-10.30 Ευάγγελος Κυριακίδης
Η έννοια της ιδιοκτησίας και η διοίκηση του μυκηναϊκού
κράτους στην Πύλο και την Κνωσό
10.30-10.45 Μηνάς Τσικριτσής
Στατιστική ανάλυση των συλλαβογραμμάτων στην κυ-
προμινωική γραφή
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
24η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:
Christine Morris – Γιάννης Τζεδάκις – Thomas Strasser
11.30-11.45 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1
11.45-12.00 Καταληκτικός λόγος από την Επιστημονική Επιτροπή του
Τμήματος
Ψηφίσματα
478
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
479
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.10.2011
1η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΕΡΑΜEΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Άννα Σημανδηράκη-Grimsaw – Luca Girella
8.30-8.45 Massimo Cultraro
The Late Neolithic period at Prinias (North-Central Crete):
Ceramic change and technological innovation
8.45-9.00 Eva Alarm-Stern
The network of the Kampos Group: Crete in context
9.00-9.15 Carl Knappett, Gerald Cadogan
Pre- and Protopalatial pottery from Myrtos Pyrgos
9.15-9.30 Ηρώ Μαθιουδάκη
The Μiddle Minoan white-dotted style as indicator of
chronology
9.30-9.45 Giorgia Baldacci, Alessandro Sanavia
Νέα στοιχεία για την πρωτοανακτορική παραγωγή της Φαι-
στού: Η κεραμική με λευκή επιφάνεια
9.45-10.00 Γιάννα Βενιέρη
Αποδούλου Αμαρίου: Zητήματα τυπολογίας, παραγω-
γής, διακίνησης και κατανάλωσης της κεραμικής παρα-
γωγής του παλαιοανακτορικού οικισμού
10.00-10.15 Μαρία Ρούσσου
Ιερό Κορυφής του Βρύσινα Ρεθύμνης. Η μαρτυρία των κω-
νικών κυπέλλων
10.15-10.30 Maria Emanuela Alberti
Vessels in cooking fabric from Petras House I (LM IA)
10.30-10.45 Ηρώ Μαθιουδάκη, Ειρήνη Νικολοπούλου
H YM IA κεραμεική από το Συγκρότημα Δ στο Ακρωτή-
ρι Θήρας
10.45-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα 1
2η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΕΡΑΜEΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννα Βενιέρη – Todd Whitelaw
11.30-11.45 Jason W. Earle
Diminished Cretan influence in the Cyclades during Late
Minoan IB – Late Minoan II? Evidence from a ceramic
perspective
11.45-12.00 Ιωάννης Μόσχος, Κωνσταντίνος Πασχαλίδης
Κρήτες κεραμείς στη βορειοδυτική Πελοπόννησο κατά τον
12ο αι. π.Χ. Μινωικά στοιχεία και μινωίζοντα αγγεία ενός
άγνωστου κεραμικού εργαστηρίου
12.00-12.15 Φωτεινή Νέζερη
«Εργαστήριο Αρμένων»: Ένα ΥΜ ΙΙΙ κεραμικό εργαστή-
ριο στο Ρέθυμνο
12.15-12.30 Anna Lucia D’Agata, Marie-Claude Boileau, Sara De
Angelis
Do Italians do it better? Handmade burnished ware from
Thronos Kephala (ancient Sybrita)
12.30-12.45 Κωστής Σ. Χρηστάκης
Τα «σημεία κεραμέως» από το Ιερό του Ερμή και της Αφρο-
δίτης στη Σύμη Βιάννου: Μια πρώτη προσέγγιση
12.45-13.00 Harriet B. L. Robinson
Specialization in pottery production during the Minoan
Palatial era
13.00-13.15 Νικόλαος Μερούσης
Tεχνίτες και εργαστήρια ΥΜ ΙΙΙ λαρνάκων στη δυτική και την
κεντρική Κρήτη
13.15-13.30 George Varoufakis
Copper Minoan statuettes and their contemporary iron seal
rings
13.30-13.45 Elisabetta Borgna
Mettallurgical production and long distance interaction: new
evidence from LM III Phaistos
13.45-14.00 Nikos Panagiotakis, Charalambos Fasoulas, Doniert
Evely, Marina Panagiotaki
Quarries in the Pediada region in central Crete
14.00-14.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
480
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα 1
481
3η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Simona Todaro – Carl Knappett
17.00-17.15 Sylviane Dederix
Towards a reassement of the mortuary diversity in Bronze
Age Crete
17.15-17.30 Soledad María Milán Quiñones de León
A theoretical model for the design of the palatial territory
of Malia
17.30-17.45 Constantinos Papadopoulos, Yannis Sakellarakis
The “Ceramics Workshop” at Zominthos Revisited: Archaeology,
Ethnography and Computer Visualisation
17.45-18.00 Amalia G. Kakissis
Knossos online: The BSA Excavation Records and the
Stratigraphical Museum collection
18.00-18.15 Angeliki Chrysanthi
“Walking” in Minoan sites: Α computational approach
18.15-18.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.10.2011
4η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:
Soledad María Milán Quiñones de Leόn – Κλεάνθης Σιδηρόπουλος
8.30-8.45 Εμμανουέλα Αποστολάκη
Η διερεύνηση των μικρών νοικοκυριών στην Nεοανα-
κτορική Κρήτη: Δεδομένα και δυνατότητες
8.45-9.00 Tomas Alusik
Rural aspects of Minoan Crete
9.00-9.15 Sabine Beckmann
Middle Bronze Age mountain-farms in the area of Agios
Nikolaos, Crete
9.15-9.30 Philip P. Betancourt, Susan C. Ferrence
Excavation of the LM I to LM III Farmstead at Chryso -
kamino-Chomatas
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα 1
9.30-9.45 Στέλλα Χρυσουλάκη, Λεωνίδας Βοκοτόπουλος
Ένα εγγειοβελτιωτικό έργο της Νεοανακτορικής εποχής
στην ενδοχώρα της Ζάκρου
9.45-10.00 Ανάγια Σαρπάκη
Μία δεύτερη ματιά στην ‘ορατότητα’ της ελιάς στην
Προϊστορία
10.00-10.15 Μαρία Κλάδου
Βοοειδή στην Κρήτη την Εποχή του Χαλκού. Οικονομικές
και συμβολικές διαστάσεις
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – θΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
10.15-10.30 Γεώργιος Βαβουρανάκης
Προς μια γενεαλογική προσέγγιση του «ανακτόρου»
10.30-11.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
5η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – θΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Nicoletta Momigliano – Στέλιος Ανδρέου
11.30-11.45 Γεωργία Φλούδα
Ανασκάπτοντας το παρελθόν: Ο θολωτός Τάφος Ι στο Απε-
σωκάρι Μεσαράς και ο August Schörgendorfer
11.45-12.00 Άκης Τσώνος
Ο Sir Arthur Evans πριν την Κρήτη: η αρχαιογνωστική δρα-
στηριότητά του στα Βαλκάνια
12.00-12.15 Μάριος Χατζόπουλος
Από την αρχαιολογία στην εθνοτική πολιτική. Οι «Κρητι-
κές επιστολές» του Arthur J. Evans
12.15-12.30 Νεκτάριος Καραδήμας
Ο Arthur Evans ἐπὶ τῷ ἔργῳ: Δημιουργώντας το τριμερές
μινωικό χρονολογικό σύστημα (1894-190 )
12.30-12.45 Ελισάβετ Μ. Καβουλάκη
Το ανάκτορο της Κνωσού μετά τον Arthur Evans. Συμβο-
λή στην ιστορία της αναστήλωσης-αποκατάστασής του
12.45-13.00 Κλεάνθης Σιδηρόπουλος
Αρχειακά τεκμήρια κρητικής αρχαιολογίας (1873-1913)
13.00-13.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
482
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα 1
483
6η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – θΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
(συνέχεια)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Erik Hallager – Colin Macdonald
17.00-17.15 Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης
Η μέριμνα της Κρητικής Πολιτείας για τις αρχαιότητες της
νήσου (1898-1913)
17.15-17.30 Μανώλης Μικρογιαννάκης
Κρητών Πολιτεία: καίριες επισημάνσεις
17.30-17.45 Γιώργος Τζωράκης
Η κρητική αρχαιολογία στον τύπο του Ηρακλείου στη με-
τάβαση στον 20ό αιώνα
17.45-18.00 Manuel Serrano, Michal Bzinkowski
Αρχαιολογικές μαρτυρίες του Πολωνού περιηγητή Marcin
Czerminski στις αρχές του εικοστού αιώνα
18.00-18.15 Nicoletta Momigliano
Minoan Crete and the stage
18.15-18.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα 1
1. Janet Ambers, Ina Berg
New insights into forming techniques of Minoan and Mycenaean
pottery from the British Museum’s X-radiography collection
2. Πέγκυ Βιγλάκη
Λίθινα αγγεία από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα
3. Γιάννης Γαλανάκης, Έφη Τσίτσα
Επανεξετάζοντας την Τοιχογραφία του Φοίνικα από τον βόρειο τοί-
χο της Aίθουσας του Θρόνου στην Κνωσό
4. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος
Νέες ενδείξεις για τις σχέσεις μινωικής Κρήτης και δυτικής Μικράς
Ασίας
5. Νικόλαος Δασκαλάκης
Πήλινα σφαιρίδια από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα
. Elissa Z. Faro, in collab. with Carl Knappett, Alexandra Karetsou
Jouktas: The Middle Minoan pottery
7. Athanasia Kanta, Danai Z. Kontopodi, Eirini Krasagaki
Conservation and interpretation: Two entwined aspects of
archaeological material. The case of the cave of Eileithyia at Inatos
Tsoutsouros
8. ΜαρίαΜαυράκη-Μπαλάνου, Αλέξανδρος Καστανάκης,
Δέσποινα Παπαδάκη
Οικιστικά πρότυπα στην κοίτη του ποταμού Αποσελέμη στο Αβδού
Πεδιάδας (Εποχή του Χαλκού – Ρωμαϊκή περίοδος)
9. Λεμονιά Α. Μπαστιάνου
Πικτογραφικά στοιχεία στους κρητικούς πρισματικούς σφραγιδό-
λιθους και η εικαστική τους εξέλιξη
10. Sylvie Müller Celka
The burial customs at Malia during the Old Palace period
11. Μυρτώ Παπουτσάκη
Μαγειρεύοντας στην Πεδιάδα στην Κεντρική Κρήτη
12. Μαρία Ρουσάκη, Γεωργία Αναγνωστάκη
Υστερομινωικός κεραμευτικός κλίβανος στον οικισμό «Μπουγάδα
Μετόχι» στην Κνωσό
13. Apostolos Sarris, Nikos Papadopoulos, Paraskevi Seferou,
Eleni Kokkinou, Elias Papadopoulos, Pantelis Soupios
Geophysical prospection of archaeological areas in urban centers of
Crete
14. Ιωάννα Σερπετσιδάκη
Νεότερη ανασκαφική έρευνα στο νεολιθικό Κατσαμπά
484
11 ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
INTERNATIONAL
CRETOLOGICAL
CONGRESS
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
POSTERS
Συντονισμός
Θανάσης
Παπαδόπουλος
A1
o
th
ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αίθουσα 1

Πηγή: www.iler.gr