Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Low cost διακοπές Ι: Κοινωνικός Τουρισμός

Προλαβαίνουμε! Πια με διαδικτυακή αίτηση, αλλά και την απαραίτητη επίσκεψη στα γραφεία του ΟΑΕΔ για τη διεκπεραίωση της αίτησης (γιατί το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά δεν αφήνει και τις παλιές συνήθειες).

Σύμφωνα με το δελτίο τύπο του ΟΑΕΔ: