Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Εναλλακτική Χαλκιδική Ι*Αναζητώντας μία ήρεμη και ήπια ανεπτυγμένη ακτή για χαλάρωση...

Το λιμανάκι των Λουτρών Αγίας Παρασκευής
...είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεπροβάλουν εμφανή ίχνη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από την αρχαία και μεσαιωνική κατοίκηση της περιοχής...

open-air pool
open-air gym
Συνεχίσαμε μετά σε χώρο διαμονής και ευεξίας, ένα αποτέλεσμα της πρόσφατης ρωσικής ανάπτυξης hotel-spa στην Χαλκιδική.


Την Κυριακή το πρωί...

Ο μεταβυζαντινός ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα κοντά στη θέση της αρχαίας Σκιώνης, ουσιαστικά πάνω στον αιγιαλό, στο άνοιγμα μικρής κοιλάδας που οδηγεί στο εσωτερικό της χερσονήσου της Κασσάνδρας.


Καθώς είχε καταστραφεί το ανώτερο τμήμα του ναού, κατά τον 20ο αιώνα έγιναν εκτενείς παρεμβάσεις με χρήση σκυροδέματος. 
Για την ανέγερσή του ναού χρησιμοποιήθηκαν οικοδομικά υλικά παλαιότερων εποχών, όπως η μαρμάρινη πλάκα που διακρίνεται στην είσοδό του.

Είναι τοιχογραφημένος, αλλά ο ζωγραφικός διάκοσμός του διασώζεται κατά τμήματα.  


* Αν θέλουμε να ορίσουμε κάπως την εκδρομή αυτή,  αφορά ένα ταξίδι σαββατοκύριακου με στοιχεία από θαλάσσιο τουρισμό, τουρισμό ευεξίας / ιαματικό και θρησκευτικό.