Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Low cost διακοπές Ι: Κοινωνικός Τουρισμός

Προλαβαίνουμε! Πια με διαδικτυακή αίτηση, αλλά και την απαραίτητη επίσκεψη στα γραφεία του ΟΑΕΔ για τη διεκπεραίωση της αίτησης (γιατί το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά δεν αφήνει και τις παλιές συνήθειες).

Σύμφωνα με το δελτίο τύπο του ΟΑΕΔ:"Το Πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας έως 6 ημέρες (από μία έως
πέντε διανυκτερεύσεις) που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 16.09.2013 έως την
31.07.2014 σε τουριστικά καταλύματα που έχουν συμπεριληφθεί στο Μητρώο Παρόχων του
ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού στους
δικαιούχους που θα επιλεγούν κατόπιν διαδικασίας μοριοδότησης.
Οι δικαιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως
αυτές ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, θα υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής για αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ
μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή. Μετά την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00
οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής τους για την εκτύπωση και
υπογραφή της αίτησης και για την επίδειξη/ υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας
Πρόσκλησης."


Τα κύρια δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο και το ατομικό βιβλιάριο υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/ASFALISI/tourism201314/dhmosiaprosklisitour.pdf