Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Ενα (ακόμη ; ) παράδειγμα σύγχρονου τρόπου παρουσίασης ανασκαφικήςέρευνας στην Ελλάδα

Στη χώρα μας συνήθως συμβαίνει κάτι πολυ απλό. Ένα πέπλο μυστηρίου για το ευρύ κοινό καλύπτει τις ανασκαφικές έρευνες, για να αποκαλυφθεί μόνο στις λίγες περιπτώσεις που κάποιο ασυνήθιστο εύρημα ταράξει πρόσκαιρα τα νέα της επικοινωνιακής στασιμότητας. Όχι ότι έχουν άδικο όσοι θέλουν να μην υπάρχει πολυ δημοσιότητα, το αντίθετο μάλιστα, δεν χρειάζεται να προσελκύονται με αυτόν τον τροπο διάφοροι απρόσκλητοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια online, open access, πληροφόρηση για τους σκοπούς και τα μέσα κάθε προγράμματος και μελλοντικά την τεκμηρίωση των ευρημάτων.

Διεθνώς η τάση είναι αυτή, απο τα sites των ανασκαφών, στα blogs που αναφέρεται η καθημερινή δραστηριότητα και πια στην online τεκμηρίωση. Αν αυτό για την Ελλάδα είναι εξωτικό, η κατά το δυνατόν πλήρης και ευσύνοπτη παρουσίαση του διεπιστημονικού προγράμματος της πανεπιστημιακής ανασκαφής στα Παλιάμπελα Πιερίας είναι ένα ευχάριστο παράδειγμα στην ελληνική πραγματικότητα:

http://temper.web.auth.gr/index_gr.html