Σάββατο 7 Απριλίου 2018

Σύγχρονα τεχνικά μνημεία και τοπίο: μπαίνοντας σε δυο από τις οδικές σήραγγες του ελληνικού τοπ10
Σύγχρονα τεχνικά μνημεία και τοπίο: μπαίνοντας σε δυο από τις οδικές σήραγγες που απαρτίζουν το σχετικό τοπ 10 στην Ελλάδα. Σήραγγα Κνημίδος
Η δίδυμη σήραγγα της Κνημίδος ή Αγίου Κωνσταντίνου (2.500 μ.) στις πλαγιές του Καλλιδρόμου βρίσκεται ίσως στο πιο γραφικό τμήμα της διαδρομής Αθηνών - Θεσσαλονίκης. 

Η δίδυμη σήραγγα Μαρίνου Αντύπα-Ρήγα Φεραίου με τα 6.000 μ. του μήκους της καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε Ελλάδα και Βαλκάνια. 
Σήραγγα Τεμπών (μεγάλη)

#ontheroad #tunnel 
#Greece

#Athens to #Thessaloniki


Σίγουρα η κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου διαφοροποιεί δυστυχώς ριζικά το φυσικό περιβάλλον των περιοχών που περνάει, πολύ περισσότερο για παράδειγμα από τη διέλευση μιάς σιδηροδρομικής γραμμής. Η γεωμορφολογία καθορίζει τη δυναμική σχέση του φυσικού με το ανθρωπογενές περιβάλλον και συνήθως όσο πιο ενδιαφέρον είναι το τοπίο, τόσο πιο εντυπωσιακές είναι και οι κατασκευές.